nieuws

Bezwaarprocedure bedrijfstak-cao

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de vakbonden hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht de nieuwe bedrijfstak-cao algemeen verbindend te verklaren.

De cao omvat een overeenkomst voor de binnendienst en voor buitendienst in het verzekeringsbedrijf. Tegen dit verzoek tot algemeen-verbindendverklaring kan tot 3 oktober schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de minister, p/a de Arbeidsinspectie, Centraal Kantoor, postbus 90801, 2509 LV Den Haag.
De cao ligt tot die datum tijdens de kantooruren ter inzage op het Centraal Kantoor, Anna van Hannoverstraat 4 in Den Haag. Meer informatie: tel. 070-333.42.06/333.40.03 (fax).

Reageer op dit artikel