nieuws

Bezwaar tegen pensioenfonds voor reisbranche afgewezen

Archief

Het bedrijfspensioenfonds voor de reisbranche, Global, is door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Wetenschappen verplicht gesteld. Dit ondanks een bezwaarschrift van de Stichting Samenwerkende Levensverzekeringsmaatschappijen voor Bedrijfspensioenregelingen (SSLB).

De SSLB (onderdeel van het Verbond van Verzekeraars) is een in 1969 opgerichte stichting, waarin een tiental levensverzekeraars zich heeft verenigd. De stichting was een reactie op de opkomst van de bedrijfspensioenfondsen in de jaren zestig. Doel was de reeds bij verzekeraars lopende contracten te beschermen tegen (verplichte) overdracht aan de pensioenfondsen.
Als belangenbehartiger van levensverzekeraars heeft de SSLB bij de Sociaal Economische Raad (SER) een bezwaarschrift ingediend tegen de pensioenregeling voor de reisbranche. Het bezwaar richt zich met name op de verplichtstelling van de pensioenregeling.
Het Global-contract is volledig herverzekerd bij Aegon dat tevens in het bestuur zetelt van de SSLB, in de persoon van A. Oster. Aan de ene kant verzekert Aegon dus het pensioencontract, terwijl zij tegelijkertijd bezwaar maakt tegen het bestaan van de regeling. Volgens SSLB-voorzitter drs. A.W. Slootweg, directielid Nationale-Nederlanden Leven, hoeft het ene het andere niet uit te sluiten.
“De in de SSLB verenigde levensverzekeraars zijn principieel tegen elke uitbreiding van bedrijfstakpensioenfondsen. We vechten alles aan, want het gaat ten koste van onze markt. Maar als een regeling eenmaal een feit is, dan kun je vervolgens best de verzekering ervan voor je rekening nemen. Die pensioenregeling is er toch, dus kun je maar beter proberen er nog geld aan te verdienen. Trouwens, het gaat ook niet om de regeling an sich, maar om het verplichte karakter ervan.”
De SER heeft het bezwaarschrift van de levensverzekeraars naast zich neergelegd en een positief advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken. Die heeft de pensioenregeling inmiddels verplicht gesteld voor alle werknemers tussen de 25 en 64 jaar werkzaam in de reisbranche. Slootweg: “Dat is jammer. Dat betekent dat weer een stukje van Nederland is afgedekt voor ons en het intermediair.”

Reageer op dit artikel