nieuws

Bewogen jaar voor UAP-NieuwRotterdam

Archief

UAP-NieuwRotterdam Verzekeringen, sinds afgelopen week de nieuwe naam voor UAP Nederland en Nieuw Rotterdam, is volop in beweging. Enerzijds fysiek, gezien de verhuizing van alle bedrijfsonderdelen naar Utrecht (op de divisie Bedrijven na), maar ook figuurlijk door de dit najaar verwachte introductie van zowel nieuwe als geharmoniseerde produkten.

De sinds 22 april ontstane nieuwe groep, bestaande uit UAP-NieuwRotterdam Leven, Schade en Zorg en het zich op de bedrijvenmarkt richtende Nieuw Rotterdam Knight Schippers, heeft evenals vele andere verzekeraars gekozen voor een marktgerichte structuur. De traditionele branche-indeling zal worden verlaten waarna er wordt toegewerkt naar vier branche-overschrijdende divisies: Particulieren, Bedrijven, Employee-benefits en Commercie.
Rond de eeuwwisseling zal UAP-NieuwRotterdam een nieuw te bouwen locatie in Utrecht betrekken. Onderhandelingen met de gemeente Utrecht hierover zijn gaande.
Winststijging
In 1995 opereerden de verzekeringsbedrijven UAP en Nieuw Rotterdam zowel juridisch als organistorisch onafhankelijk van elkaar. Worden de cijfers desondanks gecombineerd, dan bedraagt de winst in 1995 voor belasting f 38 (7) mln. Het premie-inkomen in Schade en Leven bleef stabiel op f 2,1 mld. De omzet beliep bijna f 2,7 (2,6) mld. Het omzetverlies als gevolg van het afstoten van buitenlandse activiteiten door NieuwRotterdam (NR Canada en Zwitserland) en de sanering van de volmachtportefeuille door UAP, werd in het afgelopen jaar geheel gecompenseerd. Het levenbedrijf groeide naar een premie-inkomen van f 961 (879) mln. In het schadebedrijf werd in vrijwel alle branches een resultaatsverbetering bereikt. Alleen de branche Transport liet een verslechtering zien.
UAP-NieuwRotterdam wil op dit moment geen nader gespecificeerde cijfers over 1995 vrijgeven, aangezien de raad van commissarissen pas op 9 mei bijeenkomt om de jaarrekening te bespreken.
Het personeelsbestand liep in het verslagjaar enigszins terug van 1.070 naar 1.012.
De raad van bestuur van de UAP-NRB Holding, met v.l.n.r. A.C. Blom, L.C.W. Vancamp, N.P. Korteland, J.v.d. Meeberg, P. Kroezen en J.W. van Berkum. UAP-NieuwRotterdam (in f mln) UAP NieuwRotterdam UAP-NwRotterdam 1995 1994 1995 1994 1995 1994 Leven premie-inkomen 801 755 160 124 961 879 Schadeverzekering (incl. zorg) bruto premie 573 624 600 619 1.173 1.243 w.v. zorg 422 420 129 137 421 557 auto 64 82 156 173 220 255 transport 10 22 102 110 112 132 brand 50 70 166 148 216 218 overige varia 27 30 50 51 77 81

Reageer op dit artikel