nieuws

Bewijslast auto-inbraak blijft ook bij infrarood beveiliging overeind

Archief

Klaagster is tijdens haar vakantie bestolen. Uit de kofferbak van haar auto is een tas met o.a. foto-apparatuur, een Zwitsers mes en een Parker pen gestolen. Zij maakt melding van de diefstal bij haar verzekeraar bij wie zij een gedeelte van de foto-apparatuur onder een kostbaarhedenverzekering heeft verzekerd en bij wie zij tevens een reisverzekering heeft gesloten. De verzekeraar weigert echter de schade te vergoeden omdat verzoekster niet kan aantonen dat er sprake van braak is geweest. Klaagster vindt het onredelijk, dat een verzekeraar in dit geval een bewijs van braak verlangt, daar een infra-rood beveiligde auto door een dief geopend kan worden zonder enige sporen van braak. De verzekeraar stelt zich echter op het standpunt dat, nu deze bewijslast expliciet in de polisvoorwaarden van zowel de kostbaarhedenverzekering als de reisverzekering is opgenomen, het aan klaagster is de inbraak te bewijzen. De Raad van Toezicht sluit zich aan bij deze laatste stelling. Het is niet ongebruikelijk dat verzekeraars een dergelijke voorwaarde in hun polis opnemen. Omdat geen sprake is van enige sporen van braak, is verzekeraar niet gehouden, ook niet uit het oogpunt van coulance, de schade te vergoeden. Daarom verklaart de Raad de klacht ongegrond.

Uitspraak nr VI-95/21)

Reageer op dit artikel