nieuws

Beursgang

Archief

Op kousenvoeten is Nationale-Nederlanden teruggekeerd in de co-assurantiemarkt

Officieel heet het dat de maatschappij per 1 mei weer risico’s in co-assurantie verzekert, maar officieus wordt dit al sinds vorig jaar gedaan toen incidenteel op beursposten is meegetekend. Patrick Coene, topman van beursverzekeraar Fortis Corporate Insurance (FCI), die onlangs benadrukte deskundige concurrenten liever te zien komen dan gaan, wordt dus op zijn wenken bediend. De stap van NN is erg opmerkelijk. Nog in mei vorig jaar betoogde toenmalig directievoorzitter Bert Richaers nadrukkelijk dat het ‘slachtofferen’ van de beurstekening een gevolg was van een nieuw focusbeleid gericht op rendement boven omzet. Dat besluit was genomen op grond van een uitvoerige marktanalyse. “Er is goed over nagedacht en de conclusie is getrokken dat de beurstekening niet de markt is waarin we willen zitten. Het accent ligt op de provinciale tekening, daarin willen we excelleren”, aldus Richaers destijds. Zelfs bij een kentering van de (slechte) resultaten op de beurs dacht hij toen niet aan een terugkeer. “Een conjunctuurgevoelige en zeer risicovolle beurstekening past niet in een beleid gericht op gezonde omzet en dito rendement. Een terugkeer is niet aan de orde, ook niet als de premies blijven stijgen.” De verrassende rentree in de co-assurantiemarkt lijkt een duidelijk bewijs dat NN als prominente verzekeraar niet ongestraft heeft kunnen ontbreken. De intermediaire wereld – onder aanvoering van de grootste spelers Aon en Marsh – wil met de top van verzekeraars over de volle breedte van de markt zaken (kunnen) doen. Grote verzekeraars die omwille van de slechte resultaten de beurstekening schuwen, kunnen er op wachten dat vroeg of laat ook beter renderende provinciale risico’s aan hun neus voorbij gaan. Dat besef is nu kennelijk ook tot de top van NN doorgedrongen, gelet op het terugdraaien van het drie jaar geleden genomen besluit. Met de nieuwe koers wil NN bovendien duidelijk maken dat zij feitelijk afscheid heeft genomen van het eerder aangescherpte focusbeleid. Het eens zo trotse vlaggenschip van de Nederlandse verzekeringsmarkt kraakt – mede door dat beleid – in alle voegen; reparatie van de opgelopen averij is dringend noodzakelijk. Schade en schande hebben NN geleerd dat het intermediair zich niet de wet laat voorschrijven. En al helemaal niet door een maatschappij die zelf haar (administratieve) zaken niet op orde heeft. De ‘beursgang’ van NN kan daarom mede worden gezien als een uitgestoken hand naar het intermediair, als onderdeel van een goodwillcampagne om de sterk vertroebelde relatie te verbeteren. Het welslagen van deze missie zal mede afhangen van hoe NN de aanwezigheid in de co-assurantiemarkt gaat invullen. Beperkt de maatschappij zich tot een min of meer symbolische rol, zoals in het recente verleden, of neemt zij ten volle haar verantwoordelijkheid door solidair te zijn met de beursverzekeraars die nu nog de kar trekken? Die keuze moet niet moeilijk zijn: investeren in een kwaliteitsverbetering van de co-assurantietekening is ten slotte ook investeren in een positiever imago bij het intermediair. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel