nieuws

Betere schaderesultaten Fortis ASR

Archief

Het schadebedrijf van Fortis ASR heeft in de eerste helft van dit jaar de nettowinst met 65% opgekrikt tot € 113 (68) mln. Daarin speelt onder meer een sanering van de portefeuille autoverzekeringen een rol. Verscherpte acceptatierichtlijnen zorgden mede voor een daling van de brutopremies met ruim 10% tot € 235 (266) mln. De premieomzet Ongevallen & Ziekte daalde tot € 687 (698) mln. Fortis ASR betaalt de in 2005 ontvangen premies voor WAO-gatpolissen (in totaal € 70 mln) terug.

De nieuwe productie Leven (periodiek plus 10% koopsom) bleef gelijk op € 133 mln. Tegenover groei in koopsompolissen, volgens Fortis ASR “met handhaving van voldoende marge”, stond een daling van de verkoop van posten tegen periodieke premiebetaling. Dat ligt vooral aan pensioen- en spaarverzekeringen en hypotheekgebonden polissen. In dat laatste segment heeft Fortis gekozen voor “meer rendabele hypotheken”. Positief punt betreft de wederom toegenomen verkoop van verzekeringen via de 169 filialen van Fortis Bank. De nettowinst uit levensverzekeringen steeg tot € 163 (147) mln, voornamelijk door betere beleggingsresultaten.

Reageer op dit artikel