nieuws

Betere resultaten CZ

Archief

Bij het particuliere bedrijf van zorgverzekeraar CZ steeg vorig jaar de nettowinst van f 61,0 mln naar f 77,4 mln.

Het premie-inkomen van de particuliere poot van de CZ groep steeg van f 708,9 naar f 821,3 mln. Deze cijfers zijn inclusief standaard(pakket)polissen en exclusief de aanvullende verzekeringen. De statutaire reserve bedroeg f 716 (639) mln en de bestemmingsreserve vrijwillige verzekering f 35 (35) mln.
De aanvullende (particuliere) verzekeraar had een premie-inkomen f 145,5 (138,5) mln en maakte f 36,8 (40,2) mln nettowinst. De statutaire reserve bedroeg f 463 (426) mln en de bestemmingsreserve vrijwillige verzekering f 79 (79) mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had een inkomen van f 2,97 (2,74) mld, waarvan f 339 (178) mln uit nominale premies.
De nettowinst kwam uit op f 70,5 (18,7) mln. De statutaire reserve bedroeg f 107 (91) mln.
De CZ groep werkt samen met Interpolis voor het ontwikkelen van diensten en zorgproducten, participeert in het reïntegratiebedrijf Compaan, biedt via het ABP ziektekostenpolissen aan overheidswerknemers, en bemiddelt voor uitvaartverzekeraar Dela.
De CZ groep heeft voor het eerst het jaarverslag ook op een CD-rom uitgebracht

Reageer op dit artikel