nieuws

Beter technisch resultaat ziektekostenverzekeraars

Archief

Het technisch resultaat bij particuliere ziektekostenverzekeraars is -hoewel nog steeds negatief-vorig jaar f 69 mln verbeterd.

De particuliere publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars hadden in 1999 een technisch resultaat van f -429 (-498) mln. Dit blijkt uit de Zorgmonitor 2000 (voorheen ‘het jaarboek’) van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars. De totale baten bedroegen f 9.080 (8.330) mln. Het gaat hierbij om premie, verhaalde schade en vergoedingen uit de pool voor standaard(pakket)polissen).
Bij de maatschappijpolissen bedroeg het premie-inkomen f 6.386 (5.866) mln en de schade f 5.768 (5.409) mln. Bij de standaard(pakket)polissen bedroeg het premie-inkomen f 1.360 (1.213) mln en de schade f 2.531 (2.292) mln.

Reageer op dit artikel