nieuws

Beter resultaat voor Allianz Nederland

Archief

Allianz Nederland heeft in het eerste halfjaar het brutoresultaat met 76% verbeterd tot e 85 (48) mln. Het brutopremie-inkomen daalde, mede door de verkoop van de ziektekostenportefeuille aan ONVZ, licht tot e 877 (897) mln.

Wanneer de ziektekostenportefeuille buiten beschouwing wordt gelaten, laat de totale omzet een plus zien van 6% tot e 987 (933) mln. De 90.000 verzekerden tellende portefeuille was in de eerste zes maanden van 2003 nog goed voor een omzet van e 69 mln.
Het levenbedrijf boekte een premiegroei van 22% tot e 295 (242) mln. De inkomsten uit buitenlandse activiteiten niet meegerekend, bedroeg de groei 27%. “Deze toename kwam geheel op het conto van de koopsomproductie”, zegt Allianz. Aan koopsommen werd e 129 (83) mln gesloten, ruim 55% meer dan in de eerste helft van 2003. De periodieke premieomzet bedroeg e 165 (158) mln. Het operationele resultaat Leven verbeterde met ruim een kwart tot e 23 (18) mln.
Schade
Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen daalde met 11% tot e 582 mln. Naast de verkoop van de ziektekostenportefeuille is de daling te wijten aan een lager premie-inkomen in de portefeuille voor internationale contracten. “In deze markt is de druk op de marges de afgelopen tijd sterk toegenomen.”
Wel steeg het operationele resultaat fors tot e 55 (24) mln. Vooral in Brand werd verbetering geboekt: e 17 (-5) mln, vooral door een lager bedrag aan grote brandschades. Ook in Motorrijtuigen steeg het resultaat, tot e 19 (10) mln, door een lagere schadefrequentie.
De nettowinst van Allianz Nederland maakte net als het brutoresultaat een sprong: e 58 (33) mln. Naast de betere resultaten droegen de verkoop van de ziektekostenportefeuille en de verkoop van ABZ, waarvan Allianz mede-aandeelhouder was, bij aan de winststijging. “De opbrengst van de verkoop aan de zorgportefeuille aan ONVZ is voor een deel gebruikt om de reserves op te hogen”, aldus een woordvoerder. De solvabiliteitsmarge daalde vergeleken met eind 2003 tot 240% (262%).

Reageer op dit artikel