nieuws

‘Bestuursfunctie VVE best riskant’

Archief

Een erebaan als voorzitter of bestuurder van een Vereniging van Eigenaren (VVE) kan verstrekkende persoonlijke financiële risico’s met zich meebrengen. Bestuurders zijn namelijk in hun functie hoofdelijk aansprakelijk bij onbehoorlijk bestuur, waarschuwt Centraal Beheer Achmea.

De betrokken bestuurders kunnen geen beroep doen op de eigen avp en evenmin op de aansprakelijkheidsverzekering van de VVE. Centraal Beheer roept daarom via onder meer landelijke voorlichtingsbijeenkomsten bestuurders op tot bewustwording. Nederland telt meer dan 100.000 Verenigingen van Eigenaren met ongeveer 300.000 bestuurders.
Beloning niet relevant
Nederlanders zijn steeds meer claimbewust. Dat de persoonlijke risico’s daarbij groot zijn, blijkt onder meer uit het feit dat niet alleen derden, maar ook de vereniging zelf of de leden van de vereniging de bestuursleden aansprakelijk kunnen stellen. Het maakt voor de wet geen verschil of zij voor de werkzaamheden een vergoeding ontvangen of niet.
Bestuurders van een VVE zijn vaak onbekend met deze persoonlijke risico’s en hebben zich niet verzekerd. Sommige risico’s zijn blijvend aanwezig, doordat een verzekering bepaalde zaken niet dekt zoals: aansprakelijkheid tegen bestuurders die opzettelijk onrechtmatig of malafide handelen. Wel is er dekking voor de bestuurder die kan aantonen dat hem of haar geen verwijt treft.

Reageer op dit artikel