nieuws

Bestuurders NBVA starten inkoopformule voor leden

Archief

Onder de naam Totis starten de NBVA-bestuursleden Jan van Stigt Thans en Willem van Dijk per 1 januari met een inkoopcombinatie. Totis is exclusief bedoeld voor de bijna duizend leden van de NBVA. De standsorganisatie zegt geen bemoeienis te hebben met het inkoopbedrijf.

Totis (Latijn voor ‘voor het geheel’) wordt een gratis formule die minimaal 95% van de netto-inkomsten doorbetaalt aan de aangesloten kantoren. “Een ongekend hoge doorbetaling”, zegt Van Stigt Thans. “Belangrijkste drijfveer is dat je je als NBVA-lid wel kunt aansluiten bij een inkoopcombinatie, maar dat je allerlei aanvullende diensten als opleiding en marketing eigenlijk niet nodig hebt, want die krijg je al via de NBVA.”
De 989 NBVA-leden zijn twee weken geleden aangeschreven over het nieuwe initiatief, waarbij, “om de handen vrij te hebben”, is aangeraden om lopende aanstellingen bij inkoopcombinaties pro forma per 1 oktober op te zeggen. “U houdt dan een vrije keuze tot het moment waarop u alle overeenkomsten inzichtelijk heeft gekregen van Totis.”
De provisiebetaling blijft rechtstreeks plaatsvinden tussen de aanbieder en de tussenpersoon. De bonusprovisie wordt gestort op een derdengeldrekening. “Vervolgens ontvangt u het aan u toekomende deel van de bonusprovisie”, aldus Totis in de brief. Daarin worden ook GMAC, Argenta en Hypotrust genoemd als potentiële partners, maar Van Stigt Thans heeft nog geen afspraken gemaakt met aanbieders. “We hebben nu echter al enkele honderden aanmeldingen binnen, dus dat we doorgaan is vrijwel zeker.”
Geen bemoeienis
NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer benadrukt dat de vereniging geen enkele bemoeienis heeft met Totis. “Wij houden ons verre van commerciële initiatieven. Anderzijds kan er voor ons een ledenwervende werking vanuit gaan, indien Totis een succes wordt.”
In de brief die aan de NBVA-leden is verstuurd, staat vermeld dat uit onderzoek onder de leden gebleken is dat er behoefte is aan het meer rendement halen uit de eigen bedrijfsvoering. “Dat is een mondeling onderzoek van de beide heren geweest”, zegt Groenemeijer. Om belangenverstrengeling te vermijden, hebben Van Stigt Thans en Van Dijk hun bestuurszetel opgezegd. “Daarover wordt een besluit genomen in de volgende ledenvergadering”, aldus Groenemeijer. “Dan wordt ook duidelijk hoe wij hier als vereniging tegenover staan.”
Niet bekend
NBVA-lid Brouwers Assurantiën uit Rijen staat niet te springen om zich aan te sluiten bij Totis en heeft een waarschuwende brief naar enkele leden doen uitgaan. “Mij is van dat onderzoek niets bekend”, zegt directeur Stijn Brouwers. “Zonder te weten wat Totis gaat doen en op welke wijze moet men wel de huidige inkooporganisatie pro forma opzeggen”, is zijn bezwaar. Bovendien vindt Brouwers het discutabel dat Van Stigt Thans en Van Dijk slechts pro forma hun bestuurslidmaatschap hebben opgezegd, met de mogelijkheid die opzegging terug te draaien: “Als het hen echt menens is, zeg dan meteen op”.

Reageer op dit artikel