nieuws

Beslag Heijloo deels opgeheven

Archief

Henk Heijloo en Jan-Anne van Dijken, ex-vennoten van het in 2001 omgevallen Heijloo en Molkenboer, hebben deels succes geboekt in het kort geding dat zij hadden aangespannen tegen Delta Lloyd.

De maatschappij had in oktober beslag gelegd op hun privé-bankrekeningen en de rekening van hun procesfinancier Sirus. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat het laatste beslag moet worden verwijderd. Heijloo en Van Dijken hadden beargumenteerd dat daarmee de procesgang werd belemmerd. De rechter is van mening dat de stichting Sirus geen verhaalsobject is en daarom buiten de beslagen moet blijven. Het beslag op de privé-rekeningen blijft in stand.
Heijloo en Van Dijken eisen samen met Rob Uittenbosch en André Martens van Delta Lloyd een schadevergoeding van _ 15 mln. De maatschappij zou in 2001 bewust hebben aangestuurd op een faillissement door afspraken over investeringen en uitbreiding van het 33%-aandelenbelang niet na te komen. Delta Lloyd vordert op zijn beurt _ 10 mln. “Wij willen dat bedrag zekerstellen”, zegt woordvoerster Angelique Bronneberg. “Maar de beslagen betreffen nu in totaal slechts een bedrag van _ 155.000.”
Over de zaak loopt al drie jaar een bodemprocedure. Partijen zijn nog in afwachting van een datum voor de uiteindelijke mondelinge behandeling.

Reageer op dit artikel