nieuws

Beschikbare-premieregeling wint langzaam terrein

Archief

De beschikbare-premieregeling wint langzaam aan populariteit bij pensioenfondsen. Volgens de jongste ‘Pensioenmonitor’ van de Verzekeringskamer beschikte eind 1995 1,7% van de 1.052 pensioenfondsen over zo’n regeling.

Eind 1994 lag dat percentage nog op 1,6, maar toen werden 939 pensioenfondsen geteld. Een beschikbare-premieregeling was eind 1995 van toepassing op 0,2% van de 4,4 miljoen actieve deelnemers aan een pensioenfonds. Eind 1994 had 0,3% van de toen 4,1 miljoen actieve deelnemers een beschikbare-premieregeling.
Volgens de Pensioenmonitor is 70,1% (71,0%) van de pensioenfondsregelingen een soort eindloonregeling. Het gaat hierbij om 74,6% (76,4%) van de actieve deelnemers. Het aandeel middelloonregelingen is licht gegroeid naar 14,7% (14,5%) van de pensioenfondsen: van toepassing op 23,4% (21,5%) van de actieve deelnemers.
Volgens de Verzekeringskamer had 43,8% (42,4%) van de fondsen de pensioenverzekering volledig herverzekerd. In aantal deelnemers is dat 6,3% (6,2%). Verdeeld naar type pensioenfonds is 46,5% (45,4%) van de 952 ondernemingspensioenfondsen volledig herverzekerd. Voor de 67 verplichte bedrijfspensioenfondsen is dat 14,9% (15,9%), voor de 15 niet-verplichte bedrijfspensioenfondsen 40,0% (21,4%), en voor de 11 beroepspensioenfondsen 18,2% (18,2%).
VK-studies
De ‘Pensioenmonitor, stand van zaken eind 1995, niet-financiële gegevens aanvullende collectieve pensioenen’ is deel 9 uit de studiereeks van de Verzekeringskamer.
De Pensioenmonitor van 1994 was deel 1. In de laatste dagen van vorig jaar verschenen nog drie delen uit deze studiereeks van de Verzekeringskamer: deel 7 ‘Rekenen op pensioen, een prognosemodel voor de pensioenfondsensector’, deel 8 ‘Toezicht op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en verzekeraars: de rol van de Verzekeringskamer’, en deel 10 ‘Rapport van de Werkgroep opvangregeling’.

Reageer op dit artikel