nieuws

Beschikbare premie meer in pensioencombinatie

Archief

Pensioenregelingen op basis van beschikbare premie winnen alleen aan populariteit in combinatie met een eindloon- of middelloonregeling als basisvoorziening. De pure beschikbare premieregeling verliest terrein.

Uit de jongste Pensioenmonitor van de Verzekeringskamer, die de stand van zaken in pensioenland beschrijft per 1 januari 1999, blijkt dat inmiddels 33 van de 947 pensioenfondsen een zuivere beschikbare premieregeling uitvoeren. In 1997 lag dat aantal op 38 van de toen 967 bestaande pensioenfondsen. Het percentage daalt daarmee naar 3,5% (3,8%).
In termen van actieve deelnemers aan een bij een pensioenfonds ondergebrachte regeling, is de penetratie van het ‘beleggingspensioen’ nog verder gedaald. Het gaat om 0,2% (0,5%), oftewel 9.685 (23.500) actieve deelnemers.
De beschikbare premieregeling is het meest populair onder de – relatief kleine – ondernemingspensioenfondsen (opf). Van de 847 opf’en hebben er 28 een pure beschikbare premieregeling: goed voor 0,6% van alle opf-deelnemers. Van de elf beroepspensioenfondsen kennen vier een beschikbare premieregeling (9,5% van de deelnemers), terwijl er onder de bedrijfstakpensioenfondsen maar één te vinden is met 14.600 deelnemers (0,4%).
In totaal hadden de pensioenfondsen begin vorig jaar ruim 4,8 miljoen actieve deelnemers in de boeken staan. Bij de 847 ondernemingspensioenfondsen zijn 771.200 deelnemers aangesloten, bij de 65 verplichte bedrijfspensioenfondsen zijn daarentegen 3.745.000 werknemers aangesloten.
Combinatie
Bij 7,3% (5,5%) van de pensioenfondsen – met 6,2% (6,0%) van alle deelnemers – gold vorig jaar een combinatieregeling. In de meeste gevallen betreft dat een combinatie tussen (gematigd) eindloon en middelloon. In 26,6% van de combinatieregelingen (29.333 deelnemers) zat een element van beschikbare premie; begin 1998 gold dat nog maar voor 15% van de combinatieregelingen.
Van alle pensioenregelingen waren er in januari van het vorig jaar 31,2% (31,3%) pure eindloonregelingen. In 28,5 (29,2%) van de gevallen is sprake van gematigd eindloon. Hierbij zijn echter wel 54,3 (61,4%) van alle deelnemers betrokken. Een middelloonsysteem geldt voor 16% van alle pensioenregelingen en voor 31,5 (24,6%) van alle actieve deelnemers.
Herverzekering
Van alle pensioenfonds voert ruim 55% de pensioenverzekering geheel in eigen beheer uit. Bij deze fondsen is bijna 90% van de deelnemers aangesloten. Voor 16,5% van alle pensioenfondsen geldt dat zij de pensioenverzekering volledig hebben herverzekerd; bij deze fondsen is 2,7% van alle deelnemers aangesloten.
Ruim een kwart (26%) van de pensioenfondsen heeft weliswaar alle verplichtingen herverzekerd, maar houdt technische en beleggingsrisico’s nog wel geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening. Bij deze fondsen hoort 3% van de deelnemers. Ten slotte is het pensioen van 4,7% deelnemers gedeeltelijk herverzekerd.
055-355.08.88 of via www.verzekeringskamer.nl.

Reageer op dit artikel