nieuws

Beschikbare premie in online pensioenproduct Zwitserleven

Archief

Zwitserleven heeft zijn online pensioenproduct i-Pensioen uitgebreid met een beschikbarepremieregeling op basis van beleggingen.

Bij deze collectieve beschikbarepremieregeling zijn contract en reglement direct online beschikbaar. Offertes en communicatie met werkgevers en werknemers verlopen via internet. Het i-Pensioen kende al een geïndexeerde middelloonregeling.
Het nieuwe product is te sluiten vanaf één deelnemer met een minimale gemiddelde jaarpremie van _ 750 vanaf 18 of 21 jaar. Er kan worden gekozen voor zes Swiss Life-fondsen. Aan het pensioen kunnen een ouderdoms- en nabestaandenpensioen, een wezenpensioen, premievrijstelling bij invaliditeit en een arbeidsongeschiktheidspensioen worden gekoppeld.
Tegelijk met de uitbreiding heeft Zwitserleven de site verbeterd. Tussenpersonen kunnen nu vanaf elke pc een offerte opvragen en hebben zij vanaf de thuispagina direct toegang tot ‘mijn offertes’ voor het raadplegen van al gemaakte offertes.

Reageer op dit artikel