nieuws

Beschikbare premie boekt terreinwinst

Archief

Pensioenregelingen op basis van beschikbare premiebetalingen winnen langzaam aan populariteit.

Uit de jongste Pensioenmonitor van de Verzekeringskamer, die de stand van zaken in pensioenland beschrijft per 1 januari 1998, blijkt dat inmiddels 38 van de 967 pensioenfondsen een zuivere beschikbare premieregeling uitvoeren. In 1997 lag dat aantal nog op twintig pensioenfondsen.
In termen van actieve deelnemers aan een bij een pensioenfonds ondergebrachte regeling, valt de penetratie van het ‘beleggingspensioen’ nog wel mee. Het gaat om 0,5% (0,2%), oftewel 23.500 (9.400) actieve deelnemers.
De beschikbare premieregeling is het meest populair onder de – relatief kleine – ondernemingspensioenfondsen (opf). Van de 870 opf’en hebben er 33 een beschikbare premieregeling: goed voor 0,6% van alle opf-deelnemers. Van de elf beroepspensioenfondsen kennen vier een beschikbare premieregeling (9,3% van de deelnemers) en onder de bedrijfstakpensioenfondsen is er maar één te vinden met 14.600 deelnemers (0,4%).
In totaal hadden de pensioenfondsen begin vorig jaar 4,7 miljoen actieve deelnemers in de boeken staan. Bij de 870 ondernemingspensioenfondsen zijn 755.600 deelnemers aangesloten, bij de 64 verplichte bedrijfspensioenfondsen zijn daarentegen 3.656.000 werknemers aangesloten.
Combinatie
Bij 5,5% van de pensioenfondsen – met 6% van alle deelnemers – gold vorig jaar een combinatieregeling. In ruim 80% van de gevallen betreft dat een combinatie tussen (gematigd) eindloon en middelloon. In 15% van de combinatieregelingen (25.400 deelnemers) zat een element van beschikbare premie.
Van alle pensioenregelingen waren er vorig jaar 31,3% (37,8%) pure eindloonregelingen. In 29,2% (28,4%) van de gevallen is sprake van gematigd eindloon. Hierbij zijn echter wel 61,4% (62,2%) van alle deelnemers betrokken. Een middelloonsysteem geldt voor 15,8% van de regelingen en 24,6% (23,7%) van alle actieve deelnemers.
Herverzekering
Van alle pensioenfonds voert 55% de pensioenverzekering geheel in eigen beheer uit. Bij deze fondsen is 90% van de deelnemers aangesloten. Volledige herverzekering is in 17% (3% van de deelnemers) het geval.
Een kwart van de pensioenfondsen heeft weliswaar alle verplichtingen herverzekerd, maar houdt technische en beleggingsrisico’s nog wel geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening. Bij deze fondsen hoort 3% van de deelnemers.

Reageer op dit artikel