nieuws

Bescheiden stijging van zowel omzet als winst bij Generali

Archief

De Nederlandse tak van Generali heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van f 33,5 (32,4) mln bij een omzet die met 3,6% is gestegen naar f 709,3 mln. In het schadeverzekeringsbedrijf daalde het premie-inkomen maar steeg de winst, in het levenbedrijf was dit precies andersom.

Uit levensverzekeringen genoot Generali in 1997 een premie-inkomen van f 264,5 (246,3) mln, een stijging van 7,4%. De groei is vooral te danken aan de universal-lifeproducten gekoppeld aan beleggingsfondsen. De periodieke premies stegen met 11,9%, de koopsommen daalden met 2,7%. De brutowinst van het levenbedrijf daalde tot f 16,2 (21,6) mln, mede doordat de provisie direct geheel ten laste van het resultaat wordt gebracht.
Schadebedrijf
Uit schadeverzekeringen, in welke sector Generali een selectief commercieel en technisch beleid voert, daalde het premie-inkomen met 5,1% naar f 211,4 (222,9) mln. De daling komt vooral voor rekening van de branches auto, transport en de zakelijke brandverzekeringen. De in 1997 vernieuwde aov-producten zorgden voor een stijging van de premie uit deze branche.
De brutowinst steeg hier naar f 34,9 (27,8) mln, onder meer als gevolg van verbeterde uitkomsten in de autotekening (minder diefstallen, positieve effecten Schadegarant).
Personeel en kosten
Het aantal medewerkers van de groep kromp met 26 tot 457. Dit is een gevolg van de commerciële heroriëntatie van de werkmaatschappij Eerste Hollandsche, die in toenemende mate verkoopt via onafhankelijke assurantie-adviseurs en steeds minder door eigen adviseurs in loondienst. De kosten zijn met 15,4% gestegen tot f 69,9 (60,6) mln. Dit is vooral veroorzaakt door aanzienlijke uitgaven voor de ontwikkeling van nieuwe informatiseringssystemen en een extra voorziening voor aanpassingen die nodig zijn in verband met het jaar 2000 en de invoering van de euro. In totaal is vorig jaar f 34,9 (19,5) mln besteed aan informatisering.
Prognose
Generali verwacht dat in 1998 zowel in het leven- als in het schadebedrijf de winst onder druk zal staan. “Door een voortgaande groei van het individuele levenbedrijf zal er een verdere daling van het lopende resultaat zijn. In het schadebedrijf zal door de wettelijke maatregelen met betrekking tot regres van sociale verzekeringen naar private verzekeringen en – naar gevreesd moet worden – door een fellere prijsconcurrentie de last gaan stijgen en derhalve het resultaat teruglopen.”

Reageer op dit artikel