nieuws

Beschadigde voorruiten vaak onnodig vervangen

Archief

Beschadigde voorruiten van personenauto’s worden nog te vaak niet gerepareerd, maar vervangen. Daarmee valt de schadelast voor zowel automobilisten als verzekeraars onnodig hoog uit.

Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek, dat TNO in opdracht van Carglass heeft verricht naar de sterkte van beschadigde en gerepareerde voorruiten. De belangrijkste resultaten zijn verzameld in het vorige maand gepubliceerde ‘Dossier Voorruitschade’, dat ook marktgegevens bevat van de omringende landen België, Duitsland, Frankrijk, en Groot-Brittannië.
In ons land krijgen 550.000 automobilisten jaarlijks te maken met enige vorm van schade aan de voorruit van hun auto. Vorig jaar werden 106.250 voorruiten gerepareerd (19%), 281.250 voorruiten vervangen (51%) en reden 162.500 bestuurders (30%) met de schade door.
Meer reparatie: kosten lager
Volgens TNO kan 50% van alle voorruitschades met een maximum doorsnee van 40 millimeter blijvend worden gerepareerd. De gemiddelde (reparatie)kosten zijn f 529, maar zouden fors kunnen worden verlaagd.
Veel automobilisten kiezen vaak nog onnodig voor vervanging van de voorruit, hoewel reparatie even veilig en beduidend goedkoper is. De kosten van het vervangen van de autorruit (f 650) zijn drie keer zo groot dan die van reparatie (f 200). Tevens wordt bij reparatie geen eigen risico (f 300) in rekening gebracht aan de automobilist.
Bij een reparatiepercentage van 50% dalen de kosten gemiddeld tot f 425 per schadegeval, zodat de totale besparing kan oplopen tot f 40,3 mln per jaar.
Een hoger reparatiepercentage biedt, naast voordeel voor automobilist en verzekeraar, een positieve bijdrage aan de verbetering van het milieu, heeft TNO becijferd. Bij 50% reparatie worden 87.500 minder ruiten vervangen met een gemiddeld gewicht van 15 kilo. “Dat doet de glasafvalberg verminderen met 1.177 ton. En dat is te vergelijken met 2,6 miljoen wijnflessen”, aldus Carglass.
Het onderzoeksrapport is schriftelijk aan te vragen bij Carglass Nederland, Jeroen Boschlaan 220, 5613 GD Eindhoven. Tel. 040 – 43.01.40.
Aantal reparaties van autoruiten in 1994

Reageer op dit artikel