nieuws

Beroepscommissie buigt zich over nota privékliniek

Archief

De Beroepscommissie voor standaard(pakket)polissen heeft een klacht gedeeltelijk gegrond verklaard, die handelde over een nota van een ‘gelegaliseerde privékliniek’.

De standaardpakketpolisverzekerde had een behandeling ondergaan in het Oogheelkundige Medisch Centrum Amsterdam, maar zijn verzekeraar had een deel van de betreffende nota – namelijk een bedrag van / 380 – niet vergoed. De verzekeraar legde de Beroepscommisie uit, dat de oogkliniek is aan te merken als een ‘zelfstandig behandelcentrum’ dat wil zeggen een door minister Borst gelegaliseerde privékliniek. “Deze zelfstandige behandelcentra moeten een tariefbeschikking hebben van het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg). Zorgverzekeraars Nederland heeft – namens diverse verzekeraars – een aantal beschikkingen voor klinieken aangevraagd, maar niet voor het Oogheelkundig Medisch Centrum Amsterdam. Voor deze oogkliniek bestaat dus geen rechtsgeldig tarief. Dit geldt echter niet voor de medisch specialisten die in de oogkliniek werken. Zij mogen een honorarium declareren conform de tariefbeschikking die voor hun specialisme geldt.”
Volgens de verzekeraar had hij, conform de regels, de kosten voor de oogspecialisten vergoed en had die / 380 betrekking op ‘bijkomende’ kosten waarvoor geen rechtsgeldig tarief bestaat en die dus ook niet hoeven van te worden vergoed.
Uitspraak
De Beroepscommissie oordeelde, dat van de f 380 die de verzekeraar niet had vergoed, een deel (namelijk de kosten voor een fluorescentie-angiografie) wel degelijk valt aan te merken als honorarium voor een oogspecialist. Ook vond de Beroepscommissie dat en deel van de kosten voor ‘gebruik van apparatuur’ en voor ‘hulpkrachten’ viel aan te merken als specialistenkosten. Al met al moest de verzekeraar zijn verzekerde alsnog f 318 betalen.

Reageer op dit artikel