nieuws

Beroepsaansprakelijkheidsdekking NBvA-leden met f 1,5 mln vergroot

Archief

De verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) voor NBvA-leden zal in de komende twee jaar worden verruimd. Het minimum verzekerd bedrag gaat omhoog van f 1 mln naar f 2,5 mln.

Markt- en aansprakelijkheidsontwikkeling nopen de NBvA hiertoe. De verhoging van het minimum verzekerd bedrag wordt in twee stappen ingevoerd. Per 1 januari aanstaande geldt een advies met klem aan de leden. Vanaf 2000 is de minimale bav-dekking van f 2,5 mln verplicht onderdeel van het lidmaatschap van de standsorganisatie.
Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, bezocht door vierhonderd van de 940 leden, besloot een grote meerderheid tot de invoering van een permanent educatiesysteem. Dat houdt in dat NBvA-leden kunnen deelnemen aan diverse cursussen, opleidingen en seminars.
Per educatief onderdeel zijn punten te verdienen. Per jaar moet een kantoor een minimum aantal punten behalen. Over eventuele sancties heeft de NBvA zich nog niet uitgesproken.
Imago
Verder is besloten tot uitvoering van een imago- en opleidingstraject, dat voor de komende drie jaar is uitgestippeld. Het meest concrete onderdeel is de individuele marketingondersteuning voor NBvA-kantoren. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de diensten van bureau D&O (Hoevelaken).
In ontwikkeling is tevens een publiekscampagne waarin het onderscheidende vermogen van NBvA-leden onderstreept moet worden. Wellicht gaan tv-spotjes onderdeel uitmaken van de publiekscampagne. Ten slotte zal het NBvA-beeldmerk worden geactualiseerd.

Reageer op dit artikel