nieuws

Beroep sociaal-verzekeringsarts niet in trek

Archief

Er zijn voor de WAO-beoordeling te weinig verzekeringsartsen, doordat het beroep niet in aanzien staat. Dit zegt Bernard Starink, medicus bij het SFB.

De WAO-dossiers stapelen zich op. De uvi’s (uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid) hebben al aan de bel getrokken dat er te weinig sociale-verzekeringsartsen en te weinig arbeidsdeskundigen zijn om de ‘beslistermijn’ – zoals bij andere sociale verzekeringen – te kunnen bekorten van 8 naar 13 weken. In Medium, het magazine van De Unie, zegt Bernard Starink, stafverzekeringsarts bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, dat menigeen zijn beroep ziet als “de laagst mogelijke staat van genade”. “Verzekeringsarts: daar kies je toch niet voor?. Vreemd, eigenlijk, want eenderde van de artsen is werkzaam in de sociale geneeskunde, waarvan zo’n duizend als verzekeringsarts.”
Starink vindt dat de WAO-cijfers vaak een vertekend beeld geven. Een grote groep betreft gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Als je dit naar ‘fulltime’ rekent, is de stijging minder spectaculair dan menigeen denkt.”

Reageer op dit artikel