nieuws

Beroep op Ombudsman Natura-Uitvaart groeit

Archief

Verzekerden weten steeds vaker de weg te vinden naar de Ombudsman Natura-Uitvaartverzekering.

Uit het tiende verslag van werkzaamheden blijkt dat het aantal ontvangen klachten bij de Ombudsman Natura-Uitvaart fors is toegenomen. In 1997 ontving mr. Job de Ruiter 74 schriftelijke klachten, vorig jaar waren dat er 105, een recordaantal.
De ombudsman handelde 67 (55) klachten af, in 22 (14) gevallen was hij niet bevoegd tot het doen van uitspraken, en 16 (5) dossiers stonden eind december nog open.
In die gevallen waarin de ombudsman niet bevoegd is, is veelal het niet aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars (Vereniging van Natura-Uitvaartverzekeraars) de reden. De bevoegdheid van De Ruiter beperkt zich tot de achttien VNaV-leden, die samen wel goed zijn voor 80% van de markt.
Ten gunste
Veruit de meeste klachten hebben betrekking op de uiteindelijke uitkeringen. Bron van onenigheid is vaak het verwachtingspatroon bij consumenten, die onvoldoende rekening houden met dekkingsbeperkingen. Liefst 30 (24) klachten gingen over de uitkeringen; 12 (14) keer werd de klacht geheel of gedeeltelijk ten gunste van de klager afgehandeld.
De afkoop- en premievrije waarden zijn een andere bron van onvrede, opvallend vaak terecht. Van de 18 (10) klachten werden er 11 (3) ten gunste van de klagende partij afgehandeld.
De gemiddelde behandelingstijd per klacht lag vorig jaar op 5 (5,4) weken. Telefonisch werden nog eens zestig klachten en verzoeken om informatie ingewilligd. Jaar 1998 1997 1996 1995 1994 Soort klacht Afkoop/premie 18 10 15 11 14 Uitspannen 2 4 13 2 – Uitkeringen 30 24 16 25 11 Diversen 17 17 17 28 19 Totaal afgehandeld 67 55 61 66 44 wv. toegewezen 24 17 31 15 – Niet bevoegd 22 14 14 2 5 In behandeling 16 5 8 – – Totaal ontvangen 105 74 83 68 49

Reageer op dit artikel