nieuws

Beroep krijgt meer gewicht in aov-pakket Levob

Archief

Levob heeft haar gehele pakket individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vernieuwd. In enkele varianten, te weten die voor de directeur-grootaandeelhouder en voor de zelfstandige ondernemer, wordt vanaf de leeftijd 50 jaar niet meer het criterium ‘passende arbeid’ maar uitsluitend dat van ‘beroepsongeschiktheid’ toegepast.

Behalve de aov’s voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) en de zelfstandige ondernemer kent Levob ook een specifieke aov voor de startende ondernemer alsmede een aov-excedent en een wao-aanvullingsverzekering voor de werknemer. Voorts is er de Levob Eigen Huis-aov, die de hypotheeklasten bij arbeidsongeschiktheid zeker stelt.
In de Aov Exclusief-variant voor de dga wordt bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste periode van vijf jaar uitgegaan van beroepsongeschiktheid. Tegen een meerpremie kan deze periode worden verlengd tot tien jaar. Na deze periode wordt de arbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van passende arbeid.
Levob: “Deze aanpak biedt jonge dga’s ruime bedenktijd om, ingeval van langdurige arbeidsongeschiktheid, een beslissing te nemen over de voortzetting van hun bedrijf.” Omdat het in de praktijk moeilijk is om voor mensen van boven de 50 jaar passende arbeid te vinden, wordt voor verzekerden die na deze leeftijd arbeidsongeschikt worden, altijd uitgegaan van het eigen beroep. Omdat de hiervoor genoemde periodes in elkaar kunnen overlopen, kan een dga al vanaf 45- of zelfs 40-jarige leeftijd tot aan de eindleeftijd een dekking verkrijgen op basis van beroepsongeschiktheid.
Zwangerschap
Levob heeft in de ‘Exclusief’-varianten nu ook een regeling voor zwangerschapsverlof geïntroduceerd (gedurende 16 weken 100% van het verzekerde bedrag van rubriek A).
De maatschappij biedt in genoemde varianten ook verhaalsbijstand indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een derde en het recht om eens per 4 jaar een medisch onderzoek te laten verrichten. De contractsduur van de aov’s bij Levob is standaard 10 jaar. Korte contractsduren zijn – tegen opslag – mogelijk. Bij de wao-aanvullingsverzekering is de contractsduur 1 jaar. De provisie bedraagt 20% doorlopend, behalve voor de wao-aanvullingsverzekering die een provisie van 15% doorlopend kent.

Reageer op dit artikel