nieuws

Beroep Cupo tegen opheffing van provisiemaximering

Archief

Het overlegorgaan van verzekeraars en intermediairorganisaties NVA en NBvA, de Cupo, blijft knokken voor handhaving van de provisiemaximeringsregeling voor het schadeverzekeringsbedrijf.

De Cupo gaat bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in beroep tegen het besluit van minister Wijers (Economische Zaken) om de provisiemaximeringsregeling te verbieden. Verzekeraars en intermediair hadden bezwaar aangetekend tegen het in maart vorig jaar door de bewindsman genomen besluit. Op 16 april besloot Wijers dit protest te verwerpen.
De Cupo zegt het te betreuren dat de minister geen onafhankelijk onderzoek wenst in te stellen naar de gevolgen van het opheffen van de provisiemaximering voor consumenten en de verzekeringsbedrijfstak. “Het is niet verantwoord de provisiemaximering als geïsoleerde zaak te beschouwen, zonder daarbij de voorgenomen wijzigingen in de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf en het toezicht op het verzekeringswezen te betrekken”, aldus de Cupo. De beroepsprocedure heeft een opschortende werking: zolang er geen uitspraak is, blijft de provisiemaximeringsregeling bestaan.

Reageer op dit artikel