nieuws

Beperking werktterrein pensioenfondsen in de maak

Archief

De eind vorig jaar al aangekondigde wettelijke beperking van de speelruimte van pensioenfondsen is in de maak. Staatssecretaris Frank de Grave (Sociale Zaken) inventariseert momenteel de meningen van de belanghebbenden.

Na de inventarisatieronde bij partijen als de Stichting van de Arbeid, de bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars volgt een wetsvoorstel.
Het belangrijkste onderdeel daarvan is dat De Grave van mening is dat pensioenfondsen alleen verzekeringen mogen aanbieden op basis van een doorsneepremie. Een premie dus die voor alle deelnemers gelijk is; bijvoorbeeld een vast percentage van het brutoloon. Individuele voorzieningen moeten bij een particuliere verzekeraar worden ondergebracht of bij een door het fonds op te richten eigen verzekeraar, zoals SFB Verzekeringen, ABP Verzekeringen en Altis (PGGM).
Wildgroei
Aanleiding voor het wetsvoorstel is het verruimde begrip pensioentoezegging, waardoor een premiebijdrage van de werkgever niet langer is vereist. Een toezegging voortvloeiend uit de arbeidsrelatie is nu voldoende. Deze verruiming werd toegepast met het oog op WAO-gatverzekeringen.
Enkele pensioenfondsen lieten daar echter ANW-verzekeringen en individuele lijfrentepolissen op volgen. Een voorbeeld hiervan is het pensioenfonds voor de Metaalnijverheid. Volgens De Grave “dreigt wildgroei te ontstaan en schieten enkele fondsen door in hun creativiteit”.
In een brief aan De Grave stelt het Verbond van Verzekeraars dat pensioenfondsen alleen verplichte, collectieve regelingen zouden moeten uitvoeren. “Dat kunnen ook regelingen zijn waarbij de werknemer de volledige premie betaalt. Maar individuele, niet verplichte aanvullingen bovenop het collectieve, verplichte deel moeten worden ondergebracht bij een eigen verzekeraar of een verzekeraar waarmee wordt samengewerkt.”
Voor inkoop van extra dienstjaren door actieve deelnemers én voor tijdelijke, vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw door gewezen deelnemers, maakt het Verbond een uitzondering. “Wij kunnen ons voorstellen dat, onder handhaving van een strikte afbakening, pensioenfondsen de mogelijkheden behouden die zij al voor de verruiming van het begrip pensioentoezegging hadden”, aldus het Verbond aan De Grave. De Grave heeft voor de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw door gewezen deelnemers – bijvoorbeeld na ontslag – een periode van twee jaar in gedachte.

Reageer op dit artikel