nieuws

‘Benoem snel een eurocoördinator’

Archief

“De euro komt er echt aan en is totaal niet te vergelijken met de millennium-problematiek”, dit zei Anva-directeur Stoffel van Almkerk in zijn rol als voorzitter van de Euroconversie-commissie van de POR tijdens een informatieavond van het Verbond van Verzekeraars, NVA, NBVA en Federatie van Assurantieclubs.

In zijn betoog ging Van Almkerk vooral in op de voorbereidingen die tussenpersonen zelf moeten uitvoeren, willen zij op 1 januari 2002 niet voor onprettige verrassingen komen te staan. Onderschatting van het probleem is volgens Van Almkerk één van de grootste valkuilen waar de tussenpersoon in kan lopen. Daarnaast noemde hij een aantal zaken die wellicht een ‘open deur’ lijken, maar daardoor juist over het hoofd worden gezien. Zoals bijvoorbeeld het kunnen printen van het euroteken.
Extra aandacht vroeg Van Almkerk voor het tijdig laten checken van de Optisch Leesbare Acceptgiro (OLA), de prolongatie van januari 2002, afrondingsverschillen, de koppeling tussen de diverse in gebruik zijnde softwarepakketten en de piekbelasting bij partijen. “Iedereen moet op tijd beginnen. Als u na de zomer pas begint, hebben leveranciers van softwarepakketten bijvoorbeeld geen tijd meer om u van dienst te zijn.”
Informeren
“U moet uw klanten goed informeren over wat er gebeurt met bestaande en nieuwe contracten. Wijs uw klanten er op dat voorwaarden en premies voor bestaande contracten hetzelfde blijven”, aldus Van Almkerk. Ook wees hij in dit verband op merkwaardige bedragen. Of zoals hij zei “vuile euro’s”. Een bedrag van f 500 wordt _ 226,89. Voor nieuwe contracten worden ronde eurobedragen gebruikt.
Van Almkerk pleitte voor het benoemen van een eurocoördinator op het assurantiekantoor. Ook voor de interne organisatie heeft de euro grote gevolgen. Arbeidscontracten, salarisstroken, declaratieformulieren, fiscale bedragen moeten per 1 januari immers allemaal in euro’s gecommuniceerd worden. Maar ook brochures, internetsites, spreadsheets, ook deze moeten allemaal voorzien worden van de juiste euro-bedragen. Van Almkerk wees de aanwezigen erop dat een testset van vijfhonderd optisch leesbare acceptgiro’s opgestuurd moet worden naar Interpay.
Ook ten aanzien van de leveranciers wees Van Almkerk de toehoorders op een aantal zeer praktische zaken. “Inventariseer de in gebruik zijnde pakketten. Bepaal of, en zo ja welke gegevens worden bijgehouden. Controleer of de betreffende leverancier al contact met u heeft opgenomen. Zo niet, vraag dan naar hun plannen en planning. Als u maatwerksoftware gebruikt, moet daar dan nog aan gesleuteld worden? Controleer of de conversie binnen het onderhoudscontract valt, anders krijgt u wellicht nog de nota gepresenteerd.”
Lastige periode
Bij de bestandsconversie treedt er volgens Van Almkerk een lastige periode aan in de maanden november tot en met januari 2002. De verzekeraars converteren hun bestanden tussen 1 november en medio december. De tussenpersonen converteren in 2002, voor de februari-prolongatie. “Laat in die periode dus heel duidelijk zijn over welke valuta we het nu hebben. Want dat kan dus zowel euro als gulden zijn.”
Als tip gaf Van Almkerk de aanwezigen mee om op maandag 31 december hun ADN-postbus te legen. “Haal alle guldenberichten eruit.” Met betrekking tot het afronden van bedragen zijn er regels opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Verder moeten de wettelijke eisen worden gevolgd. Er is echter wel een uitzondering gemaakt: alles wat nu hele guldens is, wordt hele euro’s. Hiervoor is door de overheid toestemming verleend.

Reageer op dit artikel