nieuws

Bemiddeling voor Monuta legt Azivo geen windeieren

Archief

Bij het assurantiebemiddelingsbedrijf van het Haagse ziekenfonds Azivo steeg vorig jaar het provisie-inkomen van e 0,44 mln naar e 0,85 mln. De stijging was te danken aan het feit dat Azivo ging bemiddelen voor uitvaartpolissen van Monuta.

Azivo’s bemiddelingsbedrijf, Azivo Verzekeringen BV, bemiddelt voornamelijk voor ziektekostenpolissen van De Goudse. Het betreffende aantal verzekerden steeg vorig jaar van 6.700 naar 7.550. Ook bemiddelt Azivo voor ziektekostenpolissen van OOM en voor reispolissen van Elvia (jaarlijks circa 6.000 kortlopende polissen). Vorig jaar startte Azivo met de bemiddeling voor uitvaartpolissen van Monuta. Alle aanvullende verzekerden ontvingen hierover een mailing. Dat leverde 3.500 verzekerden op. “De omzetstijging van e 410.000 is voor tachtig procent te danken aan de uitvaartpolissen”, zegt adjunct-directeur Aad de Groot.
Het bemiddelingsbedrijf had een resultaat voor belastingen van e 405.000 (159.000). “Aan dit resultaat dragen de uitvaartpolissen voor vijftig procent bij.”
Ziekenfonds
Het ziekenfonds van Azivo, dat in 2002 – uit economisch oogpunt – de omgekeerde beweging maakte van landelijk ziekenfonds naar regionaal ziekenfonds voor Den Haag en omstreken, had vorig jaar 153.000 (156.000) verzekerden.
Het ziekenfonds had een opbrengst van e 256,9 (247,9) mln. Hiervan had e 44,2 (28,2) mln betrekking op nominale premies. Azivo vraagt een nominale maandpremie van e 27,75 en is daarmee qua hoogte de zesde of zevende verzekeraar in ons land. “Wij kunnen niet goedkoop zijn, vanwege de hoge kosten die wij als grote-stadziekenfonds hebben”, zegt De Groot.
Ondanks de relatief geringe grootte van Azivo zijn de beheerskosten laag, namelijk e 60 per verzekerde. “Wij zitten wat dit betreft landelijk in de top-drie”, aldus De Groot. “Het bewijst, dat schaalgrootte niet per definitie leidt tot meer efficiëntie. Belangrijker zijn factoren als het optimaliseren en uniformeren van de bedrijfsprocessen, de mate van externe integratie en een hoogwaardige ICT.”
Het technisch resultaat bedroeg e 3,3 (-1,9) mln. Het nettoresultaat kwam uit op e 2,8 (-2,7) mln.
Apotheek
Azivo was tot voor enige tijd de enige zorgverzekeraar met een eigen apotheek (DSW volgde vorig jaar). De apotheek is gevestigd in Den Haag en is de grootse van West-Europa. Er werken 76 mensen. De meeste medicijnen worden thuisbezorgd. Bij tal van huisartsenpraktijken in Den Haag hangen bussen waar de verzekerden hun recepten kunnen deponeren. De apotheek had in 2003 een netto-omzet van e 14,7 (15,2) mln. Het bedrijfsresultaat kwam uit op e 1,4 (0,7) mln en het nettoresultaat op e 1,2 (0,5) mln.
Voorts heeft Azivo nog een thuiszorgwinkel, een bedrijf voor hulpmiddelen en een groothandel die medische instrumenten levert aan onder meer verpleeginrichtingen.

Reageer op dit artikel