nieuws

Beloning wordt in 2009 zichtbaar

Archief

Verzekeringnemers krijgen vanaf 1 oktober 2009 inzicht in de beloning van hun adviseur. Hoe dat exact vorm gaat krijgen, is nog onbekend. Medio 2006 moeten marktpartijen een voorstel voor wettelijke verankering hebben. De beloningsopenheid geldt voor alle distributiekanalen, zo meldt minister Zalm (Financiën) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Verder wordt de afsluitprovisie op complexe producten verlaagd tot 50%. De doorlopende provisie moet in stappen groeien van 20% per 2007, naar 30% in 2008, 40% in 2009 en minimaal 50% in 2010. Er blijft een provisieverdientermijn van eerst vijf jaar en na 2010 minimaal drie jaar.

In weerwil van de wens van de intermediairorganisaties blijft er een provisieverdientermijn bestaan. Volgens de NVA en NBVA mist zo’n termijn doel, omdat de beloning al in overeenstemming wordt gebracht met de inspanningen en er van inverdienen geen sprake meer is. Niettemin komt er een provisieverdientermijn van aanvankelijk minimaal vijf jaar en na 2010 minimaal drie jaar.

Reageer op dit artikel