nieuws

Beloning bijzaak in financiële dienstverlening

Archief

Vier jaar na de liberalisering van het structuurbeleid blijkt uit onderzoek van adviesbureau Dullemond & Oosterbaan, dat beloning op zichzelf geen belangrijke bron van motivatie is geworden op actief te zijn op het gebied van financiële diensten (hypotheken buiten beschouwing gelaten). Maar ook het wat meer defensieve argument dat door zelf financiële diensten aan te bieden concurrerende bancaire instellingen bij de cliënt buiten de deur kunnen worden gehouden, is voor veel ondernemers niet het belangrijkste argument om actief te zijn op het terrein van financiële produkten.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • In de praktijk worden financiële diensten door assurantieadviseurs vooral gezien als middel om te komen tot een verdere versterking van de relatie met de verzekeringsklant. 
  • Momenteel ervaren assurantiekantoren de nadelen van kasgeldverkeer groter dan de voordelen. Er is dan ook geen aanleiding om te veronderstellen dat assurantiekantoren in de komende jaren in relevante mate zullen overgaan tot uitbreiding van hun dienstverlening met kasgeldverkeer. 
  • Activiteiten op het gebied van financiële diensten zijn in alle opzichten ondergeschikt aan de activiteiten op het gebied van assurantiën. 
  • Te verwachten is, dat het marktaandeel van particuliere financieringen, verzorgt door het intermediair, in de komende jaren in relevante mate zal stijgen. 
  • Bij veel kantoren bestaat de overtuiging dat het voor de totale intermediaire verzekeringsbranche van cruciaal belang is dat het intermediair, actiever dan nu het geval is, kan bemiddelen bij bedrijfsmatige financieringen. 
  • Alleen wanneer bij cliënten langere tijd telkens weer de activiteiten op het gebied van sparen onder de aandacht worden gebracht, ontstaat een activiteit die een substantiële inkomstenbron oplevert. 
  • De assurantieportefeuille vormt op dit moment de bron van waaruit wordt geprobeerd financiële diensten te distribueren. Het spiegelbeeld – het vanuit financiële diensten trachten te komen tot een verzekeringsrelatie – komt weinig voor. 
  • De beloning vormt bij financiële diensten op zichzelf geen sterke motivator. 
  • Ondanks jarenlange aandacht voor deze activiteiten blijken de meeste cliënten van assurantiekantoren niet op de hoogte te zijn van het feit dat hun assurantiekantoor ook bemiddelt bij financiële diensten. 
  • De belemmeringen die kantoren ondervonden hebben zijn: lange termijn, vervangend aanbod, andere mentaliteit, onbekendheid bestaande cliënten, rentabiliteit. 
Reageer op dit artikel