nieuws

Belhamels in personenschadeland zal de das worden omgedaan

Archief

Afgelopen maand is na een ‘bouwperiode’ van drie jaar voorbereiding de Gedragscode Behandeling Letselschade ingevoerd. Karin Nijman van Berntsen Mulder ClaimCare uit Alphen aan den Rijn woonde de presentatie bij en laat er haar licht over schijnen.

“De letselschadecode van de Universiteit van Tilburg is feestelijk gepresenteerd. En toen? Veel verzekeraars lijken tot een soepele(r) en snelle(re) afwikkeling van letselschadezaken bereid te zijn. De Harvard-methode vindt wellicht alsnog haar weg in letselschadeland. Bij de presentatie van de gedragscode in Den Haag werd aangegeven dat ook de ‘belhamels’ onder de verzekeraars nu over de streep getrokken moeten worden. Slachtofferhulp Nederland heeft aangegeven daar actief aan mee te zullen gaan werken. Mogelijk zelfs met sancties voor deze belhamels.
Een ‘belhamel’ is een mannelijk schaap dat met een bel om zijn nek voor een kudde uitloopt. Belhamel betekent oorspronkelijk ondeugend figuur, leider of aanvoerder. Het is goed te bemerken dat in het letselschadeweiland ‘de kudde’ zich met deze gedragscode losgemaakt heeft van haar belhamel(s) en een ander pad heeft gekozen. Hoe kunnen advocaten hier nu mee omgaan?
Als eerste advocatenkantoor heeft Berntsen Mulder ClaimCare zich aangesloten bij de gedragscode Tilburg. Dat houdt in dat wij ernaar streven de gedragscode te implementeren in onze dagelijkse werkzaamheden. Een individuele cliënt binden nog voordat deze zich überhaupt heeft aangemeld, zal onmogelijk blijven. Het volgen van een beleidslijn die past binnen de code is echter wel degelijk mogelijk en haalbaar. In principe worden alle zaken dus behandeld volgens de letselschadecode, tenzij dat op zaaksniveau niet mogelijk blijkt te zijn of voor de cliënt niet wenselijk.
En de belhamels? Ook daartegen wordt actie ondernomen. Artikel 6 van de WAM biedt een ‘eigen recht’ voor het slachtoffer. Het slachtoffer heeft de mogelijkheid een verzekeraar rechtstreeks aan te spreken voor zijn of haar schade. Meer dan een mogelijkheid is het echter niet. Berntsen Mulder ClaimCare gaat echter een andere koers varen. In zaken tegen de bekende dwarsliggers zal voortaan de verzekerde zélf worden ingelicht omtrent de houding van de verzekeraar in de letselschadezaak. In een procedure wordt vervolgens de dader in persoon gedagvaard. Aldus wordt de dader zelf aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om een goede verzekeraar en niet slechts de goedkoopste verzekeraar te kiezen. Wellicht dat uiteindelijk ook de belhamels de kudde zullen volgen.”
Karin Nijman,
Berntsen Mulder ClaimCare

Reageer op dit artikel