nieuws

Belgische tussenpersonen: geen uitstel van publikatie ‘Wabb’

Archief

De Belgische organisatie van tussenpersonen Uniprabel is voorstander van effectuering van die onderdelen van de Wet op de Verzekeringsdistributie waarover een akkoord is bereikt. De organisatie heeft het Belgisch kabinet daarover een open brief gestuurd.

De Wet op de Verzekeringsdistributie, te vergelijken met de Nederlandse Wabb, is formeel per 1 januari dit jaar van kracht geworden. De uitvoeringsbesluiten van deze nieuwe wet zijn (nog) niet gepubliceerd. Wegens onduidelijkheden met betrekking tot de inhoud, is de publikatie uitgesteld tot eind maart, aldus De Tijd.
Tussenpersonen die een jaar full-time of 3 jaar part-time actief zijn geweest, werken sinds begin dit jaar met een ‘voorlopige toelating’ van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV). Per 1 juli moeten zij een aanvraag indienen voor verlenging hiervan, dan wel voor een definitieve inschrijving in een van de beide registers voor afhankelijke of onafhankelijke tussenpersonen.
Angst voor chaos
Uniprabel vreest nu dat langer uitstel van publikatie van de uitvoeringsbesluiten – zeker die waarover geen verschil van mening bestaat – tot een ‘chaos’ leidt met betrekking tot de toepassing van de wet. “Als de uitvoeringsbesluiten pas eind maart worden gepubliceerd, krijgt de CDV de controle van al die aanvragen van tussenpersonen nooit rond.”
Het verschil van mening over de uitvoering van de wet spitst zich toe op de eisen met betrekking tot de vakkennis, en de verdeling van de inschrijvingsgelden over de partijen (verzekeraars, tussenpersonen, en banken). Overeenstemming bestaat over de inhoud van de vereiste beroepsaanpsrakelikjkheidsverzekering, de financiële draagkracht van de tussenpersoon, en de wijze waarop de wettelijke inschrijving is geregeld.
Criterium 35% provisie
Uniprabel zegt tegen een halfslachtige en uitgeholde invulling te zijn van de vereiste beroepskennis en onafhankelijkheid. Een tussenpersoon moet niet alleen juridisch maar ook economisch onafhankelijk zijn, meent de standsorganisatie.
“Wie meer dan 35% van provisie ontvangt van één maatschappij wekt een vermoeden van niet-onafhankelijkheid”. Op dit punt vindt Uniprabel de organisatie van verzekeraars in België op haar weg. Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder van de BVVO (zeg maar het Belgische Verbond van Verzekeraars), heeft in het interne weekblad Assurinfo de vrees uitgesproken dat er slechts een handvol ‘zuiveren’ overblijven. “Nergens in Europa gaat men zo ver”, aldus Baecker over criteria als het door het intermediair moeten weigeren van elke vorm van incentive en de 35%-provisiegrens.

Reageer op dit artikel