nieuws

Belgische minister zet verzekeringsbranche aan tot zelfregulering

Archief

De Belgische federale minister heeft zich bereid verklaard de dialoog aan te gaan met verzekeraars over wenselijk geachte aanpassingen, maar dan moet het initiatief tot de aanpassingen wel vanuit de sector zelf komen

Zo heeft de bewindsvrouw de sector nadrukkelijk voorgehouden zelf met voorstellen te komen ter oplossing van de knelpunten bij de autoverzekering voor jongeren, de overstromingsverzekeringen en de noodzakelijk geachte verlaging van de rendementsgarantie voor levensverzekeringen, die thans nog 3,75% bedraagt. “Als jullie kunnen bewijzen dat de vrije markt werkt, dan kan ik overwegen de prijscontrole op de autoverzekering af te schaffen.”

Reageer op dit artikel