nieuws

Belgische levensverzekeraars oneens met belastingmaatregel

Archief

De Belgische overheid heeft beslist dat er een belastingheffing van 1,1% komt bovenop de premies die verzekeraars innen uit de verkoop van levensverzekeringen aan particulieren

De verzekeraars zijn het hier niet mee eens. De Belgische beroepsvereniging van verzekeraars Assuralia zegt: De levensverzekeringen voor particulieren zijn amper rendabel. We hebben de ruimte niet om nog iets af te staan. Het is nog niet duidelijk hoe de verzekeraars de belastingheffing gaan opvangen. Om te vermijden dat de maatschappijen de belasting doorrekenen aan hun klanten, is de minister van Financiën van plan de premies voor levensverzekeringen te beperken. Daarvoor zullen wettelijke bepalingen komen. De Belgische verzekeraars hadden vorig jaar een premieomzet van € 16 mld uit de verkoop van levensverzekeringen aan particulieren. Wanneer ze daarvan 1,1% moeten afstaan, dan komt dat uit op € 176 mln. De overheid gaat uit van een bedrag van € 220 mln.

Reageer op dit artikel