nieuws

Belgische consumentenbond op vingers getikt voor verzekeringsactiviteiten

Archief

De Brusselse Rechtbank van Koophandel heeft geoordeeld dat de Belgische consumentenbond, Test-Aankoop, zich ten onrechte heeft beziggehouden met verzekeringsactiviteiten zonder daarvoor de verplichte inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen te hebben

Zij heeft de consumentenorganisatie hiervoor veroordeeld en haar voor verdere overtredingen een boete in het vooruitzicht gesteld van € 2.500 per keer. De rechtszaak was aangespannen door een tussenpersoon en de intermediairorganisatie FVF. Test-Aankoop had aan haar leden een folder van direct writer Omob toegestuurd en enkele verzekeringsproducten aanbevolen. Bovendien konden de leden bij schade een beroep doen op tussenkomst van de consumentenorganisatie.

Reageer op dit artikel