nieuws

Belgische belegger draait toch op voor belastingmaatregel

Archief

De Belgische levensverzekeraars hebben succes geboekt met hun verzet tegen een belastingtoeslag op de premies

De Belgische overheid had in oktober besloten een belasting van 1,1% te heffen bovenop de premies die verzekeraars innen uit de verkoop van levensverzekeringen aan particulieren. De Belgische minister van Financiën kondigde toen aan dat de premies voor levensverzekeringen gemaximeerd werden, zodat de verzekeraars de belasting niet konden doorrekenen aan hun klanten. Dit leverde protest op onder de verzekeraars, die aangaven niet de ruimte te hebben om nog iets af te staan. In het wetsontwerp dat nu wordt besproken zijn het echter de beleggers die voor de belasting moeten opdraaien. De Belgische overheid zag af van een kostenplafond op de levenpolissen, omdat de verzekeraars de belasting vroeg of laat toch zouden gaan verhalen op hun klanten. Bovendien hebben de verzekeraars de overheid erop gewezen dat een dergelijke beperking in strijd is met de Europese concurrentieregels. Opvallend is dat de levensverzekeringen om een pensioen op te bouwen aan de belasting ontkomen. Reden hiervoor is dat de overheid pensioensparen wil aanmoedigen.

Reageer op dit artikel