nieuws

Belgische assuradeur legt beslag in wespennest garantiepolissen

Archief

Het Belgische bedrijf Guarantee Insurance heeft beslag laten leggen op de bankrekeningen van de Heijmeriks Groep in Nieuwegein en Verzekerd Keur in Arnhem. De bedrijven zouden premies van Belgische garantieverzekeringen niet hebben afgedragen.

Behalve dat de banksaldi van beide bedrijven zijn geblokkeerd, heeft het assuradeurenbedrijf uit Antwerpen ook klachten ingediend bij de Verzekeringskamer en de Economische Controledienst (ECD) wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Ondermeer de Ierse verzekeraar IIS besloot wegens het uitblijven van premiebetalingen het verzekeringscontract met Guarantee Insurance na vier maanden met terugwerkende te beëindigen.
Binnenkort volgen procedures om de f 4 mln premie terug te vorderen, tenzij de bedrijven in de tussentijd een schikking wensen te treffen, zo meldt mr. Brunet, raadsman van de Belgische onderneming.
Keurig betaald
Volgens Verzekerd Keur-directeur Ronald van Keulen zijn de door Guarantee Insurance verstrekte premies altijd ‘keurig afgedragen’ aan respectievelijk GS Verzekeringen en de Heijmeriks Groep. Heijmeriks wil niet op de beschuldigingen reageren.
Opvallend detail is dat Fortis haar deelneming van 40% in Heijmeriks via de participatiemaatschappij Nesbic enkele weken voor de beslaglegging heeft verkocht. Volgens woordvoerder Willem van Vark van Nesbic berust het samenvallen van de terugtrekking en de beslaglegging op toeval. “Heijmeriks had nieuwe investeringen nodig en die zagen wij niet zitten. Daarom hadden wij al geruime tijd geleden besloten om er uit te stappen. Daarbij hebben wij een verlies van enkele tonnen geleden”, aldus Van Vark.
Ringers
De betreffende garantieverzekeringen van Guarantee Insurance dateren nog uit de tijd van voormalig Avéro-directeur Theo Ringers. Nadat deze Achmea-dochter er achter kwam dat Ringers deze contracten tegen de regels en buiten de boeken om had geaccepteerd, werd Ringers gedwongen om te vertrekken. De contracten wisselden vervolgens via volmachtbedrijf GS Verzekeringen van risicodrager. Volmachtgever AGF wenste deze risico’s echter ook niet te accepteren, zodat het contract ook daar weer verdween. Tussen Avéro en GS Verzekeringen loopt hierover sindsdien een procedure.

Reageer op dit artikel