nieuws

Belgisch boekje over Nederlandse personenschade

Archief

In navolging van een publicatie over het Belgische personenschaderecht hebben de Gentse uitgevers Mys & Breesch een vergelijkbaar boekje over de Nederlandse situatie uitgegeven.

De uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor diegenen die zich buiten Nederland beroepsmatig met personenschade bezig houden en die zich willen oriënteren op de Nederlandse praktijk. De auteur, mr. R.Ph. Elzas, stelt dat het niet de bedoeling is een volledig beeld te schetsen. Daarvoor verwijst hij in het boekje naar publicaties als het Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen en het Handboek Personenschade, beide uitgegeven door Samsom in Alphen aan den Rijn. De 1999-editie van ‘Vergoeding van personenschade in Nederland’ kost (incl. verzendkosten en btw) f 47,50. Tel. 0032-9.223.64.71/fax 0032-9.223.13.64.

Reageer op dit artikel