nieuws

België wil af van onderscheid (niet-)gebonden tussenpersonen

Archief

In België wordt overwogen het bestaande onderscheid tussen gebonden en onafhankelijke tussenpersonen in te ruilen voor de oude juridische tweedeling van makelaars en tussenpersonen. De huidige regeling zou te veel praktische uitvoeringsproblemen opleveren.

In de twee jaar geleden tot stand gekomen wet op de verzekeringsdistributie in België is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen onafhankelijke en gebonden tussenpersonen conform de Europese aanbeveling met het oog op de bescherming van de consument.
In de huidige regeling moeten alle bemiddelaars in verzekeringen in België een erkenning hebben van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) en zijn ingeschreven in het register van onafhankelijke of gebonden tussenpersonen.
Als onafhankelijk staat een tussenpersoon te boek als hij vrij is in het kiezen van risicodragers, maximaal 35% van zijn provisie van één maatschappij ontvangt, en geen verzekeraar als dominerend aandeelhouder heeft. Ruim vijfhonderd kandidaat-makelaars beantwoordden niet volledig aan deze criteria en liepen daardoor hun erkenning als onafhankelijk bemiddelaar mis.
In ere herstellen
Volgens de Belgische regering stuit de regeling op te grote praktische problemen. Zij kiest daarom voor het in ere herstellen van het oude onderscheid tussen de vier groepen: makelaar, tussenpersoon, subagent en overig intermediair (onder meer reisagent, garagehandelaar en andere gelegenheidsverkopers). De wetswijziging is na goedkeuring door de ministerraad vorige week bij de Raad van State ingediend.
De organisatie van verzekeraars BVVO heeft zich vanaf het begin verzet tegen de tweedeling in onafhankelijk en gebonden tussenpersonen, omdat daardoor niet meer inzicht zou worden gekregen in de kwaliteit van de dienstverlening van het intermediair. De BVVO werd daarin gesteund door de Waalse makelaarsorganisatie Feprabel. De Vlaamse tegenhanger, de Federatie van Verzekeringsmakelaars, daarentegen houdt vast aan de wettelijke regeling en vindt de wijziging een stap terug.

Reageer op dit artikel