nieuws

België: minister wil verplichte rechtsbijstandpolis, de sector niet

Archief

De Belgische minister van justitie, Laurette Onkelinx heeft een werkgroep in het leven geroepen om de haalbaarheid te onderzoeken van een verplichte allesomvattende rechtsbijstandverzekering

Hierin hebben zowel verzekeraars als de advocatuur zitting. De bewindsvrouwe beoogt hiermee, voor alle Belgen een betere toegang tot juridische bijstand te verwezenlijken. Verzekeraars vinden een dergelijke uitgebreide rechtsbijstandpolis te duur, onder meer omdat daarin ook juridische bijstand bij een echtscheiding is opgenomen. Hierdoor zou de premie het dubbele moeten kosten van de huidige polis, die slechts door 2% van alle Belgen is aangeschaft. Wel zien zij heil in een fiscale stimulans van de rechtsbijstandverzekering.

Reageer op dit artikel