nieuws

België biedt compensatie aan slachtoffers medische wereld

Archief

In België zijn jaarlijks tienduizend mensen slachtoffer van medische fouten

Momenteel bestaat er geen compensatie voor deze mensen. De Belgische minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft besloten een Fonds voor Medische Fouten op te richten. Een publieke instelling controleert het fonds en garandeert de schadeloosstelling aan de slachtoffers. Momenteel moeten de slachtoffers of hun families de fout van de praktiserend arts gerechtelijk kunnen bewijzen. In 80% van de gevallen wordt hiervan afgezien. Volgens het ministerie zal het fonds tegen 2015 over € 78,5 mln beschikken. De regering verwacht van de medische wereld een bijdrage van € 42 mln, via de verzekering. De ziekenhuizen moeten € 12,5 mln inbrengen via subsidies die ze ontvangen voor het verzekeren van een aantal prestaties en € 23,5 mln komt voor rekening van de overheid. Maar op de patiënten wordt ook een beroep gedaan; zij moeten afzien van een half procent van de schadevergoeding. Het project moet worden voorgelegd aan het parlement in 2006. De bedoeling is dat het fonds in januari 2007 in werking treedt.

Reageer op dit artikel