nieuws

Belg ontvangt Hudig-prijs

Archief

De zevende Hudig-Langeveldt Prijs, bestaande uit een geldbedrag plus penning, is uitgereikt aan de Belgische hoogleraar Herman Cousy.

Volgens initiatiefnemer Aon Nederland heeft de hoogleraar Verzekeringsrecht aan de universiteit van Leuven grote betekenis voor de ontwikkelingen binnen het Europese verzekeringsrecht. Het bestuur van de Hudig-Langeveldt Stichting bestaat onder meer uit Rolf van der Wal, John van der Steen én Han Wansink, die onlangs bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht werd aan de Universiteit Leiden.
Cousy ging bij de prijsuitreiking in zijn referaat in op drie uitdagingen binnen de verzekeringssector. Zo geven nieuwe technologieën aanleiding tot nieuwe en onbekende risico’s. Als voorbeelden noemde Cousy: de invloed van het gebruik van fossiele brandstoffen op de ozonlaag, de onzekerheid over de gevaren verbonden met de introductie van gemanipuleerde organismen en de gevaren die uitgaan van microwaves. “De verzekeringstechniek is volop bezig om zich aan te passen. Ter illustratie valt te denken aan de aansprakelijkheidsverzekering (van loss-occurrence naar claims-made) en aan de problematiek van de ontwikkelingsrisico’s in de productaansprakelijkheid.
Een tweede uitdaging ziet Cousy in de confrontatie tussen verzekeringsactiviteiten en mensenrechten, in het bijzonder het non-discriminatiebeginsel. “Speciaal in de verzekeringssector verhouden het recht op verzekering en de non-discriminatie zich moeilijk tot twee basisbeginselen van de verzekeringstechniek: de tekeningsvrijheid (en dus de risicoselectie) van de verzekeraar en de opdeling van de verzekerden in risicocategorieën. Nederland heeft op dit punt een progressieve wetgeving met de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Frankrijk loopt voorop met de toepassing van unisekstarieven bij levensverzekeringen.”
Als derde punt noemde de prijswinnaar de integratie van de markten van financiële diensten. “De vraag rijst in hoeverre de komst van de toezichtstructuren ook de komst van de substantiële privaatrechtelijke gedragsregels zal bewerkstelligen voor verzekeringsmaatschappijen en de distributiekanalen. De mogelijkheid ontstaat dat afbreuk wordt gedaan aan het aloude bijzondere karakter van het verzekeringsrecht, niet alleen op het niveau van het financieel toezicht, maar ook op het gebied van gedragstoezicht en uiteindelijk op het niveau van het contractenrecht.”

Reageer op dit artikel