nieuws

Belenen Robein-polissen: ‘een goudgerande zaak’

Archief

Robein Bank heeft in samenwerking met het moederbedrijf Robein Leven met succes één van haar speerpuntacties gelanceerd: het belenen van spaapolissen, meldt het jaarverslag over 1993 van de levensverzekeraar.

Daarbij biedt de Robein Bank de mogelijkheid om fiscaal vrije spaarpolissen te belenen tegen een ongekend scherp tarief, zonder tussentijdse aflossingsverplichtingen. Cliënten blijken geïnteresseerd om bijvoorbeeld persoonlijke leningen te vervangen door een poliskrediet, waarbij besparingen van meer dan 50% in de rente geen uitzondering zijn. Gezien het uiterst solide onderpand is het voor de Robein Bank een goudgerande zaak, schrijft de directie.
De ‘speerpuntactie’ is vooralsnog beperkt tot een bepaald cliëntenbestand van Robein Leven. Te gelegener tijd zal de Robein Bank hiermee op grotere schaal naar buiten treden, aldus het verslag.
Samenwerkingspartners
Robein Leven is naarstig op zoek naar samenwerkingspartners, staat in het jaarverslag.
“In de loop van 1993 werden met verschillende partijen, waaronder enkele grote(re) verzekeraars, gesprekken gevoerd teneinde na te gaan in hoeverre een al dan niet verregaande vorm van samenwerking voor beide partijen een aantrekkelijke propositie zou kunnen zijn”, aldus de directie. “Daarnaast is de Robein Groep geïnteresseerd in samenwerking met, deelname in, of overname van één of meer kleinere financiële instellingen, teneinde langs deze weg haar doelstellingen sneller of kwalitatief nog beter te realiseren”.
Juni lijfrentemaand
Het moet niet uitgesloten worden geacht dat in de toekomst de maand juni de drukste maand van het jaar zal gaan worden voor wat betreft de storting van lijfrentekoopsommen, schrijft Robein Leven.
Door de mogelijkheid uit de Brede Herwaardering om tot 1 juli lijfrentepremies te storten die aftrekbaar zijn voor het voorafgaande belastingjaar, was de eerste helft van 1993 aanzienlijk drukker dan enige vergelijkbare periode in voorgaande jaren, aldus het jaarverslag.
Robein heeft eind 1993 bij de Verzekeringskamer tevergeefs belangstelling getoond voor overname van de ruim 4.000 ‘Individueel Depôt Plan’-polissen van Vie d’Or. Robein was in voor de overname “daar deze polissen bijna naadloos aansluiten bij de Robein Effectenpolis”.
De solvabiliteitsmarge bij Robein beliep eind 1993 135, een fractie lager dan het jaar ervoor. “Ter vergelijking: eind 1992 lag de solvabiliteitsmarge van de andere meest bekende direct writers lager dan die van Robein Leven”, schrijft de directie.
De kosten, in procenten van de omzet, stegen van 4,5% in 1992 naar 5,3% in het afgelopen jaar. Het aantal polissen steeg van 21.882 tot 23.540 en het verzekerd bedrag van f 1405 mln tot f 1413 mln.
Het aantal medewerkers nam toe van 25 tot 28 personen.
Robein Leven 1993 1992
(in f mln)
Premie-inkomen 77,2 79,1
w.v. premies periodiek 34,4 34,2
premies ineens 42,8 44,9
Beleggingsopbrengsten 29,5 27,2
Omzet 106,0 105,6
Kosten 5,6 4,7
Nettowinst 2,1 2,6
Technische voorzieningen 511,5 419,9
Eigen vermogen 25,3 23,0
Aansprakelijk vermogen 35,3 23,0

Reageer op dit artikel