nieuws

Beleggingsresultaten: nieuwe olie op het vuur

Archief

De tweestrijd tussen de verzekeraars en de pensioenfondsen beleefde vorige week weer een nieuw ‘hoogtepunt’. Aanleiding was de openbaarmaking van de beleggingsresultaten door de fondsen.

Inzet van de tweestrijd is de reikwijdte van marktwerking in de pensioenwereld. Het grootste twistpunt hierin is de nu nog geldende verplichte deelneming van werkgevers en werknemers bij bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen.
Beide partijen bestoken elkaar al enige tijd met al dan niet geldige argumenten waarom deze verplichte winkelnering afgeschaft danwel gehandhaafd zou moeten worden. Helaas blijven harde feiten over de uitvoeringskosten, beleggingsresultaten en (in minder meetbare mate) de kwaliteit van de pensioenregelingen en de dienstverlening van zowel verzekeraars als pensioenfondsen uit. Feiten die veel duidelijkheid zouden kunnen scheppen in de discussie.
Miljardenmarkt
Vorig jaar leken cijfers van de Verzekeringskamer uit te wijzen dat de uitvoeringskosten van pensioenfondsen veel lager zijn dan die van de verzekeraars. Pensioenregelingen zouden dan ook het beste door hen kunnen worden uitgevoerd.
Kortgeleden kwamen de Limburgse wetenschappers Koedijk en Eichholtz evenwel met geheel andere cijfers op de proppen. Cijfers die pleiten voor afschaffing van de verplichtstelling en dus openstelling van een miljardenmarkt voor de verzekeraars.
De betrouwbaarheid van beide cijfers wordt over en weer betwist. “Dus is het tijd dat we zelf openheid van zaken geven”, moeten de pensioenfondsen hebben gedacht. Van de 35 grootste bedrijfstak- en ondernemingsfondsen werden de beleggingsresultaten van 1995 en (waar mogelijk) van de afgelopen vijf jaar gepubliceerd.
Mediaspel
De cijfers van de fondsen zijn samengesteld door een onafhankelijk instituut, World Market Company (WM). Een vergelijking met de verzekeraars zou, in het licht van de lopende discussie, interessant zijn. Ware het niet, dat verzekeraars daaraan niet wilden meewerken. “Kennelijk iets te verbergen”, concludeerde de pensioenwereld en benadrukte dit herhaaldelijk richting de media.
Het Verbond van Verzekeraars verdedigde de weigering van de leden door te stellen dat vergelijking van de beleggingsresultaten onmogelijk is: “Het is appels met sperziebonen vergelijken.” Maar het Verbond kreeg in dit mediaspel het gelijk niet aan zijn zijde en dus volgde een krachtiger reactie.
Vrije marktwerking
“Beleggingsresultaten levensverzekeraars beter dan pensioenfondsen”, zo luidde vorige week de kop van een persbericht van het Verbond, dat plotsklaps wél over vergelijkbare beleggingsresultaten bleek te beschikken. Cijfers van het Meetwijzer Universum: een stichting die de beleggingsresultaten van een aantal verzekeraars in kaart brengt op basis van de WM-systematiek.
Volgens de cijfers van het Verbond scoorden de verzekeraars in 1995 een rendement van 17,2% tegen 14,7% bij pensioenfondsen. Over de laatste 4 jaar was het resultaat van verzekeraars – volgens het Verbond – 10,9%, tegen 10,5% bij de fondsen.
Het Verbond bekent onder druk van de media te zijn overgegaan op openbaarmaking van de cijfers. “Het is een reactie op het onterechte verwijt dat wij geen openheid willen geven. Dat willen we best, maar het dient ons inziens de discussie niet. En die is heel simpel. Gooi de markt van de pensioenen open en laat de aanbieders dan maar bewijzen dat ze de beste zijn. Laat de klant kiezen. Als de pensioenfondsen zo goed beleggen en zulke lage kosten maken, waarom zijn ze dan bang dat aan de verplichte winkelnering een einde komt?”, aldus woordvoerster A. van Leeuwen.
ABP-standpunt
Tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds – veruit het grootste van Nederland – benadrukte directieraadvoorzitter J. Neervens nog maar eens dat het ABP tegen afschaffing van de verplichtstelling is. “Het huidige systeem maakt grote efficiency, hoge rendementen en lage premies mogelijk. Loslaten van de solidariteit betekent afglijden naar een afbraakscenario, ten koste van de zwakkeren in de samenleving. Nederland zou juist trots moeten zijn op dit systeem.”
Volgens Neervens moet marktwerking beperkt blijven tot een vergelijking tussen uitvoerders van vergelijkbare pensioenregelingen op punten als uitvoeringskosten, beleggingsrendement en geboden service. Neervens: “Die vergelijking met andere uitvoerders van pensioenregelingen zien wij graag tegemoet.” Het ABP boekte in 1995 een rendement van 16,4%. Dat resulteerde in een vermogensgroei van f 10,7 miljard, tot ruim f 195 mld.

Reageer op dit artikel