nieuws

Beleggingsrendement pensioenfondsen 15,8%

Archief

De bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen hebben vorig jaar een gemiddeld rendement van 15,8% behaald op hun beleggingen.

Dit cijfer is samengesteld door het instituut World Market Company (WM). Het gemiddelde rendement, het WM Universum, wordt berekend over ongeveer 225 pensioenfondsen. Niet meegenomen worden de cijfers van het ABP en PGGM. Met hun respectieve beleggingsvermogens van f 270 mld en f 79 mld zijn deze pensioenreuzen te bepalend.
Het beleggingscijfer over 1997 is andermaal hoger dan in voorgaande jaren, toen de pensioenfondsen tot een rendement van 15,2% (1996) en 14,7% (1995) kwamen. Over de laatste zes jaar scoren de pensioenfondsen een gemiddeld rendement van 12,1%, over de laatste elf jaar gemiddeld 9,3%.
Hoogste
Het ABP liet in 1997 een rendement van 11,9% noteren, tegen 11,8% en 16,4% in de jaren daarvoor. Het Heerlense fonds profiteerde maar ten dele van de aandelenhausse. Eind 1997 was pas 21% van het vermogen in aandelen belegd. Vier jaar daarvoor was dat zelfs maar 10%. PGGM, dat eind vorig jaar eenderde in aandelen had belegd, boekte een rendement van 18,4%, tegen 15,9% en 13,1% in de jaren daarvoor.
Het hoogste rendement werd in 1997 behaald door het ondernemingspensioenfonds IBM met 26,0%. Dit fonds heeft een vermogen van bijna f 5 mld. Het pensioenfonds van Shell (f 24 mld) scoorde met 22,5% andermaal hoog. Over de laatste vijf jaar is het pensioenfonds van Unilever de beste belegger gebleken met een gemiddeld rendement van 15,8%. Shell volgt met 15,7%. Eind vorig jaar hadden alle pensioenfondsen samen voor f 682 mld aan belegd vermogen uitstaan.
Vast onderdeel
De verzekeraars zien voorlopig af van het jaarlijks openbaar maken van hun beleggingsprestaties. De verplichtingenstructuur is daarvoor per maatschappij te verschillend”, stelt Hans van Zutphen (Zwitserleven) namens de Stichting Meetwijzer. “Terwijl enkele verzekeraars door hun schaalgrootte een te groot stempel op het geheel drukken.” In de Stichting Meetwijzer houden de grote verzekeraars elkaar over beleggingsprestaties op de hoogte.
Verzekeraars kunnen op de duur niet achterblijven bij het publiceren van hun onderlinge cijfers, aangezien de beleggingsprestaties een vast onderdeel worden van de criteria waarop pensioenuitvoerders beoordeeld gaan worden. Bij aanhoudend slechte beleggingsprestaties kunnen bedrijven zich in de toekomst onttrekken aan verplichte bedrijfstakpensioenregelingen. Zij mogen de uitvoering van de pensioenregeling dan elders onderbrengen.

Reageer op dit artikel