nieuws

Beleggingspolis populair in juni

Archief

In de maand juni zijn 89.500 individuele levensverzekeringen verkocht, goed voor e 491,3 mln premie, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars). De productie is daarmee met 12,6% gestegen ten opzichte van de juni-productie een jaar eerder: e 436,3 mln premie. Het aantal polissen echter daalde met 7,6%.

De opmerkelijke stijging – de individuele levenproductie bleef tot nu toe achter bij die van 2003 – is toe te schrijven aan de beleggingsverzekering. In juni werd e 160 (110) mln besteed aan unit-linkedpolissen, waardoor het aandeel van de beleggingsverzekering in de individuele levenproductie uitkwam op 32,6%: het hoogste percentage sinds november 2002.
De verkoop van uitgestelde lijfrenteverzekeringen (10.700 polissen) steeg met meer dan 20% tot e 137 (113) mln, waarvan e 61 (27) mln unit-linked. De verkoop van direct-ingaande lijfrenten (4.600 polissen) steeg met bijna 6% tot e 194 (184) mln. Hier was de premieomzet uit beleggingsgerelateerde verzekeringen het hoogste van dit jaar: e 7,5 mln, tegen e 2,3 mln in juni 2003.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie x 1000 kapitaal premies ineens x 1000 kapitaal ineens Juni 2004 Verzekeringen in geld 48,2 1.948,4 28,8 15,6 9,4 498,1 286,9 w.v. verbonden aan hypotheek 6,7 595,8 11,2 5,8 0,0 6,0 1,9 pensioen uitgesteld 1,3 276,2 4,2 3,2 0,2 16,7 11,3 lijfrente uitgesteld 1,7 99,2 2,8 4,0 2,7 98,4 68,9 direct ingaande lijfrente – – – – 4,5 308,2 186,5 levenslang bij overlijden 24,5 111,4 3,2 0,1 0,7 1,8 1,2 spaarverzekering 2,6 85,7 3,1 1,6 0,5 20,3 14,1 risicoverzekering 10,2 729,6 3,4 0,6 0,8 40,6 0,8 overige verzekeringen 1,1 50,6 0,8 0,4 0,1 6,1 2,2 Verzekeringen in beleggingen 29,7 1.384,6 50,8 34,2 2,2 86,3 75,0 wv. verbonden aan hypotheek 10,2 889,6 23,2 11,8 0,1 7,5 3,1 pensioen uitgesteld 2,8 162,8 6,7 2,4 0,1 4,0 6,3 lijfrente uitgesteld 4,7 112,3 8,0 7,6 1,6 49,8 45,6 direct ingaande lijfrente – – – – 0,1 8,3 7,5 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 10,7 180,0 11,5 11,8 0,2 16,1 11,5 risicoverzekering 0,2 11,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 1,1 28,4 1,1 0,5 0,0 0,7 1,1 Juni 2003 Verzekeringen in geld 59,9 2.048,0 26,6 15,9 9,1 545,1 283,7 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,6 506,4 8,5 5,0 0,0 0,8 0,1 Pensioen uitgesteld 1,8 295,5 4,8 7,6 0,2 22,6 10,8 Lijfrente uitgesteld 1,7 78,0 2,3 1,8 3,0 164,1 80,3 Direct ingaande rente – – – – 4,0 294,1 181,0 Levenslang bij overlijden 34,6 155,1 2,6 0,0 0,7 1,9 1,1 Spaarverzekering 2,7 94,6 2,8 1,4 0,3 10,1 6,1 Risicoverzekering 13,6 915,5 5,5 0,1 1,0 49,5 3,7 Overig 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,0 0,6 Verzekeringen in beleggingen 28,0 1.530,4 47,2 31,0 2,4 41,8 34,5 w.v. Verbonden aan hypotheek 10,6 951,5 23,8 14,1 0,1 3,3 1,8 Pensioen uitgesteld 3,7 183,7 7,8 3,4 0,2 4,4 2,9 Lijfrente uitgesteld 4,2 126,4 5,8 3,7 1,9 22,8 21,8 Direct ingaande rente – – – – 0,0 2,2 1,8 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 8,7 243,0 8,8 9,4 0,2 9,1 6,2 Risicoverzekering 0,4 20,8 0,4 0,1 – – – Overig 0,2 5,1 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 (bedragen in e mln) Spaarkasovereenkomsten aantal ingeschreven spaarstorting risocpremies x 1.000 bedrag periodiek ineens periodiek ineens Juni 2004 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,3 10,3 0,4 0,2 0,0 0,0 ongeclausuleerd 0,7 8,0 0,4 0,1 0,0 0,0 Totale spaarkasproductie 1,0 18,4 0,8 0,3 0,1 0,0 Juni 2003 hypotheek 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,1 6,2 0,2 0,2 0,0 0,0 ongeclausuleerd 1,2 10,6 0,6 0,1 0,1 0,0 Totale spaarkasproductie 1,3 16,8 0,8 0,3 0,1 0,0 (bedragen in e mln)

Reageer op dit artikel