nieuws

‘Beleggingspolis is goed, als de klant maar weet wat hij doet’

Archief

Rob Goedhart, beleidsmedewerker bij de Consumentenbond, reageert op de stelling van het Verbond van Verzekeraars dat de Consumentenbond zonder grondslag adviseert om geen beleggingspolissen meer te sluiten.

“In AM 2 (pag. 6, red.) van 26 januari meldt Hennie Zoontjes namens het Verbond van Verzekeraars dat ons advies aan consumenten even geen beleggingsverzekering te sluiten, curieus is en voor zover hij weet niet gestoeld op door ons gedaan onderzoek. Niet altijd hoeven wij zelf onderzoek te doen om vervolgens met een advies naar onze leden en andere consumenten te komen. Er liggen – na onderzoek! – uitspraken van de AFM en de commissie-De Ruiter, die er niet om liegen. De AFM stelt: ‘Het product is complex en ondoorzichtig. De informatieverstrekking is onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist. Eén van de belangrijkste normen bij vermogensbeheer, handelen in het belang van de belegger, wordt bij beleggingsverzekeringen veel minder nagevolgd. Een beleggingsverzekering is relatief duur, een belangrijk deel van de inleg wordt niet belegd maar gaat op aan kosten, provisies en – in mindere mate – premies. Vaak zijn administratieve systemen en processen verouderd, ontbreken procedures en werkafspraken en/of worden deze onvoldoende nageleefd. Sommige verzekeraars hebben geen of beperkte rapportages van de interne of externe accountant over de risico’s die zijn gesignaleerd in de bedrijfsvoering (met betrekking tot beleggingsverzekeringen).’ Dit is de letterlijke tekst uit de brief van minister Zalm aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2006.
De – door het Verbond van Verzekeraars ingestelde! – commissie-De Ruiter stelt: ‘Nog te veel blijkt enerzijds dat de verstrekte informatie tekortschiet, anderzijds dat die informatie versnipperd wordt aangereikt, waardoor de consument een totaalbeeld van het product en de daaraan verbonden kenmerken (inclusief kosten en risico’s) ontbeert.’
Remmen
In vergelijking: als uit gezaghebbend onderzoek blijkt dat de consument niet zeker weet of bij bepaalde auto’s de rem het wel of niet doet, zou dan het Verbond aan consumenten adviseren toch zo’n auto te kopen? Het Verbond van Verzekeraars moet maar eens aangeven wat er sinds december 2006 wezenlijk veranderd is, waardoor wij consumenten met een gerust hart kunnen adviseren een beleggingsverzekering te sluiten. Overigens hebben wij bij ons advies wel aangegeven dat als het voor de consument helder is wat hij doet, hij best een beleggingsverzekering kan sluiten.”

Reageer op dit artikel