nieuws

Beleggingshypotheek Westland/Utrecht kent geen fiscale beperkingen

Archief

Westland/Utrecht heeft de Beleggingsfonds Hypotheek op de markt gebracht, een combinatie van een aflossingsvrije lening (maximaal 50%) en een verpand effectendepot. Het product is niet verbonden aan een levenpolis zodat er geen fiscale beperkingen zijn.

De waarde van het meeverbonden effectendepot aan de Beleggingsfonds Hypotheek wordt op de einddatum benut voor aflossing van de lening. De op te bouwen waarde van dit effectendepot kan lager of hoger liggen dan het hypotheekbedrag en wordt door Westland/Utrecht aangeduid als ‘persoonlijk einddoel’ van de klant.
Op basis van een zelfgekozen nettorendement en looptijd wordt de benodigde inleg berekend, doch met een minimum van f 25.000. De lijn tussen einddoel en inleg wordt aangeduid als ‘persoonlijke groeilijn’.
Het effectendepot bestaat uit beleggingsfondsen (aandelen, obligaties, liquiditeiten en vastgoed) van ING Bank, Postbank en Nationale-Nederlanden, evenals Westland/Utrecht behorend tot de ING Groep.
Nieuwe gebouwen
Bij de aankoop van gebouwen kan de totale investering worden geleend met een minimum van f 150.000. Hiervan moet ten minste f 50.000 (bij verhogingen f 25.000) worden belegd in een of meer fondsen. Bij verhoging of oversluiting is de lening gemaximeerd tot 125% van de executiewaarde van het pand. Voor het deel boven 75% van de executiewaarde moet een overlijdensrisicopolis worden gesloten die is verpand aan Westland/Utrecht.
De looptijd bedraagt minimaal vijftien en maximaal dertig jaar. Er kan worden gekozen uit een Click-Vastrente, een rentebedenktijd en rentevaste perioden van één tot en met twintig jaar. Ook in combinatie met een Lage Lasten Hypotheek is een 20-jaar vaste rente mogelijk.
Kosten
De aan- en verkoopkosten van effecten bedragen 0,5% over het bedrag met een minimum van f 125 per fonds. De beheerskosten zijn 0,1% per jaar over de waarde van het effectendepot. Opnames zijn vrij voor zover het meerdere boven 20% van de groeilijn. Het switchen van participaties is mogelijk vanaf f 10.000 per fonds tegen 1% over het te switchen bedrag.
De afsluitkosten voor de klant zijn 1% over de lening met een minimum van f 500. De hypotheekprovisie is 0,65% over de hypotheeksom. De effectenprovisie beloopt 1,5% over de storting x 1,07looptijd met een maximum van 1,5% over de hypotheeksom.
Ter introductie berekent Westland/Utrecht geen aankoopkosten aan klanten die hun hypotheekaanvraag op uiterlijk 30 april van dit jaar hebben gedaan.
De Beleggingsfonds Hypotheek: wonen en beleggen tegelijk.

Reageer op dit artikel