nieuws

Beleggingshypotheek (soms) wel doen

Archief

“In AM nr 6 was een artikel opgenomen over de Vereniging Eigen Huis, waarin gewezen werd op de negatieve aspecten van de beleggingshypotheek

Na bestuderingen hiervan kom ik tot de conclusie, dat het artikel een aantal onjuistheden bevat. Wat betreft het te rooskleurig voorstellen van de beleggingsresultaten kan opgemerkt worden, dat de meeste geldverstrekkers juist voorzichtig zijn met de prognose of indicatie die zij geven. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van 7% of 8% rendement, terwijl het gemiddeld rendement op aandelen de laatste 30 jaar 10% bedroeg. Kijken we naar het gemiddeld rendement gedurende de afgelopen 10 jaar, dan loopt dit in sommige gevallen zelfs op tot 20%. Hieruit moge blijken, dat de indicaties van de geldverstrekkers niet te rooskleurig zijn, maar eerder aan de voorzichtige kant. Gezien het bovenstaande kan dus ook niet zonder meer gesteld worden, zoals Eigen Huis doet, dat een spaarhypotheek altijd een beter rendement geeft dan een beleggingshypotheek. Het rendement op aandelen is de laatste 30 jaar structureel beter geweest dan het rendement op obligaties en andere vastrentende waarden. Ook de opmerking over de vaagheid van de kosten en het onbehoorlijk veel aan de strijkstok blijven hangen ten gunste van de geldverstrekkers is niet geheel correct. Er zijn genoeg geldverstrekkers die hier heel open in zijn en alleen de kosten doorberekenen die in werkelijkheid gemaakt worden. Het komt regelmatig voor, dat, ondanks de doorberekening van de kosten, de netto maandlast bij de beleggingshypotheek veel lager is dan bij de spaarhypotheek (en dus niet alleen voordeel biedt voor de geldverstrekker). Dit ingezonden stuk is geen pleidooi voor de beleggingshypotheek. Wel vind ik, dat de opmerkingen van de Vereniging Eigen Huis te oppervlakkig en in een aantal gevallen onjuist zijn. Een beleggingshypotheek kan, zeker gezien de lage netto maandlasten, in een aantal gevallen een uitstekend alternatief zijn. Wel dient de (toekomstige) huizenbezitter gewezen te worden op de risico’s die men loopt. Hier ligt een belangrijke taak voor de hypotheekadviseur.” Mr W. Ooms, manager Bankdivisie Lanfermeijer & Partners, Apeldoorn

Reageer op dit artikel