nieuws

Belastingdip in levenomzet volgens Aegon tijdelijk

Archief

De nieuwe belastingwetgeving heeft volgens Aegon slechts tijdelijk invloed op de productie van levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling. “Omdat er nieuwe producten op de markt worden gebracht in antwoord op de veranderde omstandigheden.”

In de eerste helft van dit jaar heeft Aegon in ons land uit levensverzekeringen 16% meer premie-inkomen gehaald: f 4,3 (3,7) miljard. De periodieke premies dikten met 6% aan, als gevolg van groei in de beleggingsverzekeringen en inkrimping in de garantiepolissen.
Het premie-inkomen uit garantiekoopsommen steeg wel: met 45% tot f 690 (474) mln. De inkomsten uit garantiepolissen tegen periodieke premiebetaling namen echter met 6% af tot f 893 (950) mln. De periodieke premies uit unit-linkedverzekeringen bedroegen f 1.900 (1.677) mln, de beleggingskoopsommen f 820 (600) mln.
Aegon is zeer content met de groei van de nieuwe productie van koopsommen. “Het weerspiegelt de goede ontwikkeling op zowel het gebied van pensioenen als op het gebied van particuliere levensverzekeringen”.
Winst
Aegon Nederland boekte in de eerste zes maanden een 4% hogere nettowinst van f 754 (725) mln, waarvan f 68 (97) mln afkomstig is van het inmiddels verkochte Bank Labouchere. “De winststijging werd grotendeels veroorzaakt door een sterke stijging van het premie-inkomen uit levensverzekeringen, terwijl de kosten op ongeveer hetzelfde niveau bleven als vorig jaar, hetgeen resulteerde in een verbeterde dekking van de vaste kosten”, aldus Aegon.
Het brutoresultaat uit levensverzekeringen steeg met 13% tot f 780 (687) mln.
Schade
In de branche Ziekte en ongevallen steeg Aegons Nederlandse resultaat tot f 26 (22) mln, bij een premie-omzet van f f 194 (183) mln.
Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen daalde met ruim 10% tot f 577 (518) mln. Het brutoresultaat kwam eveneens lager uit op f 29 (37) mln, voornamelijk veroorzaakt door de schadepost van de Enschedese vuurwerkramp: bruto f 24 mln en netto f 17 mln. Compensatie was er in de vorm van een vrijval uit de technische voorziening voor millenniumclaims, groot f 9 mln.

Reageer op dit artikel