nieuws

Belastingdienst

Archief

De Belastingdienst controleert op de zorgverzekering en ontvangt daartoe van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) informatie over wie zich verzekerd heeft en wie niet. Als blijkt dat er geen zorgverzekering is gesloten, wordt de toeslagontvanger aangeschreven en gevraagd om een kopie van de polis op te sturen. Als dit niet gebeurt, moet de al ontvangen zorgtoeslag worden terugbetaald.

Wanbetalers
Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van minister Hoogervorst (VWS) om wanbetalers bij de zorgverzekeraars steviger aan te pakken. Het wetsvoorstel, dat met spoed naar de Raad van State gaat, maakt deel uit van een pakket maatregelen. De wet moet voorkomen dat wanbetalers eenvoudig bij een nieuwe zorgverzekeraar kunnen binnenkomen.
AXA/Unim
Deze en komende maand kunnen AXA-klanten met een Unim-arbeidsongeschiktheidsverzekering de hoogte van hun verzekerd bedrag met 10% tot 20% verhogen zonder gezondheidswaarborgen, zoals een medische keuring. Een en ander is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden.
Verzuimactie
De Goudse verlengt zijn verzuimactie. Tot 1 november ontvangt het intermediair 5% extra afsluitprovisie. Werkgevers die kiezen voor de conventionele varianten van VerzuimVizier of de ‘traditionele’ verzuimverzekeringen betalen 15% minder premie dan voor hun elders lopende verzekering.

Reageer op dit artikel